Du vet väl om …..

Du vet väl om att du är värdefull

Jag besökte en äldre kvinna och vi pratade om den hjälp hon får genom hemtjänsten. Hon var glad att hon kunde bo kvar hemma och att hon fick hjälp med det hon behövde. Men eftersom personalen har fler att ta hand om blev besöken korta och fyllda av stress. Hon fyllde år och önskade att de skulle hjälpa henne att ta fram kaffekoppar, men de hade inte tid.  Personalen var stressade och var tvungna att gå vidare. Invandrare, ensamkommande flyktingbarn, sjuka har det svårt. Indragningar inom LSS gör att redan utsatta personer får det svårare.  Det är ofta barn, handikappade, äldre som blir åsidosatta när människovärdet sätts utifrån prestation, förmåga och pengar.

Människans värde ligger inte i vad vi presterar, utan att vi är Guds avbild. 

Kyrkofader Johannes av Damaskus (ca 675-679) skrev: Varför bugar vi oss för varandra, om inte därför att vi skapats till Guds avbild?”  

Peter Halldorf skriver i tidningen Pilgrim: I vår tid bugar vi oss vanligtvis inte för varandra. Men som Guds avbild är människan värd att vörda. Att ära människan är att ära Gud. Liksom att kränka människan är att kränka Gud. 

Jesus säger: Sannerligen vd ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig (Matt.25:40b).

(Psalm 791, text och musik Ingemar Olsson)

Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på 

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej. 

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du 

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vi vill se Jesus

Påskdagsmorgon måste ha varit omvälvande för kvinnorna som först kom till den tomma graven och för lärjungarna som hörde deras berättelse. Trots att Jesus talat om att uppstå på tredje dagen, så var det inget de hade väntat sig. De var förundrade och visste inte vad de skulle tro. Uppståndelsen väcker frågor hur kan detta vara möjligt?

Det tog lite tid innan vissheten växte fram hos dem att Jesus var uppstånden. Han visade sig för dem vid flera tillfällen under 40 dagar.   

Före påsk inbjöd vi alla barn i årskurs 3 i Kumla att gå en upplevelsevandring. De fick se Jesus dö, uppstå, den tomma graven och höra Emmausvandrarna berätta att de mött Jesus. De fick möta Petrus som berätta om sitt möte med Jesus, hur han som sviket Jesus blev förlåten. Barnen levde sig in i påskens händelser och flera sa i slutet av vandringen: Vi vill se Jesus!

Vi vill se Jesus, sa också några greker efter det att Jesus ridit in i Jerusalem. De hade hört om Jesus, de under han utfört, och det gav dem en längtan att själva få se honom.

Den tomma graven väckte förundran hos lärjungarna. Med förståndet kunde de inte begripa vad som hänt. Det går inte att förstå uppståndelsen för det är ett under som vi inte med vår begränsade hjärna kan förstå. Bibeln lär att för Gud är ingenting omöjligt och då blir uppståndelsen ett stort under. Det som fick lärjungarna övertygade om uppstånden var deras personliga möte med Jesus. 

Vi vill se Jesus är en bra bön att be! Det är en bön som står i samklang med Jesu vilja eftersom han är ivrig att möta oss. Mötet sker främst i bönen, bibelordet, genom en annan människa, i brödet och vinet.

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail