Jesus kallar oss………

Jesus kallar Natanel

Jesus kallar oss att följa honom för han bryr sig om oss.

Jesus kallade lärjungarna med orden ”Följ mig”. Ordagrant står det;” Kom hit bakom mig”. Det var vanligt på Jesu tid att lärjungar valde sina lärare som de ville lyssna till och ha som förebilder. Det annorlunda med Jesus var, att han kallade lärjungar och på så sätt kände de sig sedda, utvalda, värdefulla och viktiga. Jesus säger: ”Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består(Joh.15:16). 

En kör som stämmer in på detta: Han fann mig, ja han fann mig mitt liv nu helt förvandlat har. Något hände och nu jag vet, han fann mig och är mig alltid när. Vi har blivit funna av Gud.

Idag råder i vårt samhälle en stor vilsenhet och ensamhet där vi undrar vem vi är?  Vi längtar efter kärlek, att bli sedda, känna sig värdefull och få betyda något för en annan människa. Tunga krav hänger över oss, för vi är rädda att inte räcka till eller duga.   

Filippos blev funnen av Jesus och han kände sig värdefull och upptäckte sin plats i tillvaron. Han ville att fler skulle möta Jesus och han börjar berätta för sin gode vän Natanael. Natanael är tveksam och invänder. Kan något gott komma från Nasaret? Filippos var troligen ingen talför man, men han var den bland lärjungarna som organiserade och samordnade arbetet. Så när Natanael ställer en fråga kan han inte svara utan säger: ”Följ med och se”.  

Det är Jesus som ser Natanael förstoch tar initiativet och börjar prata. Det Jesus säger till Natanael visar att han känner honom väl. Jesus säger: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael förundras över att Jesus känner honom och frågar;Hur kan du känna mig?

Jesus hade sett honom under fikonträdet. Det kan vara så att Natanael läste ur första Mosebok om hur Jakob lurade både sin bror och sin far. Natanael är inte som Jakob. När Jesus sedan talar om himlen som är öppen och att änglar går upp och ner så är det en koppling till Jakobs dröm, där han ser en rest steg.  Natanael blir överväldigad över hur väl Jesus känner till honom. Framförallt möter han inget dömande utan en varm, kärleksfull omsorg. Han förstår att Jesus vill hans bästa. 

På samma sätt känner Jesus oss, vet hur vi har det, och han vill vårt bästa. 

Jesus rörde sig mycket ute i naturen, han njöt av att se fåglar och blommor. Han säger: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? (Matt.6:26).

Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem (Matt.6:28-29). Om Gud bryr sig mycket om naturen så bryr han sig ännu mycket mer om oss människor.

Nu är sommaren här. Njut av dofterna, se allt det vackra i skapelsen, lyssna till fåglarnas sång. Tänk, allt detta bryr sig Gud om, men mest av allt bryr sig Gud om mig som är skapade till hans avbild.    

Tillönskan om en välsignad, skön och avkopplande sommar.
Lars-Inge 

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Församlingen – en unik gemenskap

Församlingen – en unik gemenskap. 

Vi lever i en tid som präglas alltmer av egoism, och sökande efter egen tillfredsställelse. Det är svårt att få frivilliga att engagera sig i idrottsföreningar, politiska partier. I kyrkorna finns ett stort engagemang av frivilligarbetare, men vi ser att även här kan det vara svårt att få volontärer till olika uppgifter. 

Vårt samhälle har förändrats mycket under de senaste 100 åren. Från ett bondesamhälle där människor levde nära varandra, möttes, drack kaffe vid köksborden och på olika sätt hjälpte varandra praktiskt. När jag var evangelist i Dalarna kunde jag gå runt i stugorna, knacka på och gå in, för dörrarna var olåsta. Omgående frågade de om man ville ha en kopp kaffe och så satt man och pratade en stund.

Idag är det många som inte vet, vad grannen heter, i samma trappuppgång och ännu mindre hur grannen har det. Idag är våra dörrar låsta och vi är rädda för att släppa in okända. Vi lever långt ifrån varandra, ensamhet och rädsla präglar mångas liv. Allt fler drabbas av psykisk ohälsa, och trötthet. De senaste åren har våldet och terrorn tilltagit i vår värld, även i Sverige. Aldrig har så många dödsskjutningar ägt rum i vårt land som året som gått. Allt fler säger att de inte vågar gå ut när det är mörkt. 

Ett annat hot som lyfts fram de senaste åren är klimathotet. Vi måste ändra på vårt sätt att leva annars kommer många människor att drabbas av översvämningar och naturkatastrofer.  

I detta samhälle har Gud planterat sin församling. Ordet församling som vi har i vår bibel är översatt från det grekiska ordet ekklesia av ett verb som betyder ”utkalla” Församlingen består av människor som hört Jesu ord: Följ mig” och beslutat sig för att följa Jesus. 

Vi får, var och en, personligen, svara ja på Jesu kallelse och kommer då in i en nära relation med Jesus. Vi blir Guds barn. Det innebär att Gud blir min far och alla andra som tror på Jesus blir mina systrar och bröder. Vi blir Guds familj som hör ihop på ett djupt och innerligt sätt.

Paulus har fått en klar insikt i detta och beskriver församlingen som en kropp. Kroppen består av olika delar och varje del har en viktig uppgift. Så är det med församlingen där vi var och en har olika gåvor och uppgifter, allt för att vi ska stödja och hjälpa varandra.

I ett samhälle som präglas alltmer av egoism, egen tillfredsställelse, har Gud placerat församlingen. Församlingen har Jesu liv som förebild, han som gav allt för att hjälpa andra. Han väckte uppmärksamhet, då han såg människorna och de upplevde att de var älskade, viktiga och värdefulla. De första kristna följde Jesu exempel och folket som såg deras omsorg om varandra sa: Se hur de älskar varandra.  

Församlingen är en unik gemenskap där man vill hjälpa och stödja varandra. Gud har placerat församlingen i denna mörka värld för att vara ett ljus som visar på en Gud som vill kärlek, gemenskap och omsorg. Genom församlingen vill Gud göra skillnad i denna värld och förändra den till det bättre.

  Lars-Inge

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail