Vi vill se Jesus

Påskdagsmorgon måste ha varit omvälvande för kvinnorna som först kom till den tomma graven och för lärjungarna som hörde deras berättelse. Trots att Jesus talat om att uppstå på tredje dagen, så var det inget de hade väntat sig. De var förundrade och visste inte vad de skulle tro. Uppståndelsen väcker frågor hur kan detta vara möjligt?

Det tog lite tid innan vissheten växte fram hos dem att Jesus var uppstånden. Han visade sig för dem vid flera tillfällen under 40 dagar.   

Före påsk inbjöd vi alla barn i årskurs 3 i Kumla att gå en upplevelsevandring. De fick se Jesus dö, uppstå, den tomma graven och höra Emmausvandrarna berätta att de mött Jesus. De fick möta Petrus som berätta om sitt möte med Jesus, hur han som sviket Jesus blev förlåten. Barnen levde sig in i påskens händelser och flera sa i slutet av vandringen: Vi vill se Jesus!

Vi vill se Jesus, sa också några greker efter det att Jesus ridit in i Jerusalem. De hade hört om Jesus, de under han utfört, och det gav dem en längtan att själva få se honom.

Den tomma graven väckte förundran hos lärjungarna. Med förståndet kunde de inte begripa vad som hänt. Det går inte att förstå uppståndelsen för det är ett under som vi inte med vår begränsade hjärna kan förstå. Bibeln lär att för Gud är ingenting omöjligt och då blir uppståndelsen ett stort under. Det som fick lärjungarna övertygade om uppstånden var deras personliga möte med Jesus. 

Vi vill se Jesus är en bra bön att be! Det är en bön som står i samklang med Jesu vilja eftersom han är ivrig att möta oss. Mötet sker främst i bönen, bibelordet, genom en annan människa, i brödet och vinet.

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Till de Heliga …


Jesus Petrus Paulus

Till de heliga i Östernärke

När Paulus skriver brev till församlingarna adresserar han breven: ”Till de heliga”.  När man läser detta kan man tro att de är felfria, att de inte gör några elaka eller dumma saker mot sig själva eller andra människor. Men så är inte fallet utan Paulus uppmanar dem att lämna felaktiga vanor och leva ett mer utgivande liv för andra.

Helig kan vi inte bli genom prestation eller ett felfritt liv. Det handlar inte om vad vi gör utan vad Jesus har gjort för oss. När Gud ser på dig och mig så ser han oss genom korset där Jesus dog för våra fel och brister. Det är utifrån hur Gud ser på oss, som Paulus kan adressera breven ”till de heliga”.

Gud älskar oss och det var därför Jesus kom till jorden. Han lämnade härligheten hos Gud för att födas som ett litet barn på jorden. Han identifierade sig med oss människor och levde under våra villkor. Han fick känna på hur hårt det mänskliga livet kan vara. Jesus var hemlös, flykting, hungrig, törstig, trött, han grät, drabbades av ångest och dödsångest. På så sätt förstår Jesus oss när vi hamnar i nöd av olika anledningar och han hör oss när vi ber på hjälp. Jesus lovar att vara med oss alla dagar, både dagar av glädje och sorg. Han sviker oss inte. Jesus är den ende som levt här på jorden felfritt utan att ha syndat.

Ängelns budskap till herdarna på julnatten var:  Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Det är tack vare Jesus som vi kan kallas heliga. Människan är guld värd för Gud.  Det gäller inte bara här och nu utan vi har Guds löfte om att livet fortsätter efter döden, som hans heliga, hemma hos Gud. Trots våra brister och svagheter är vi idag heliga i Guds ögon. Vi är inte felfria, vi har mycket att jobba på. Vår bön är: Gud låt mig förvandlas genom din Ande så att jag blir mer lik Jesus. 

Jag önskar er en fridfull jul, välsignad av Gud.

Lars-Inge

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail