Senaste nytt….

 

Nyårshälsning 2017

 

 

Titta här:    Nauris m fl skickar en Nyårshälsning

 

Fritt översatt säger dom det här:

Det har varit ett intressant år för oss. Vi har gjort mycket.
Vi har påverkat människor runt omkring oss och vi vill säga TACK.

Du är till stor hjälp för oss  och du påverkar det här samhället med dina böner och ditt stöd.
Vi upplever att Du är en del av vår familj

Tack för att du är en del av församlingsplanteringen här i Roja
Nästa år kommer vi tillsammans att satsa ännu hårdare

Tack för i år och Gott Nytt År


2017 11 26

En Secondhand-butik har öppnats i Talsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauris med Team söker nya kontakter med det lettiska folket, man har öppnat en Charity-shop (Secondhand butik) i staden Talsi (11.300 innevånare) som ligger 34 km SV om Roja

Skänkta saker kommer från Tyskland där man har en kontakt för biståndsarbete

– en ny plats där man kan möta stadens innevånare
– ett hjälpmedel att evangelisera
– på sikt ge en liten inkomst

en kort videopresentation hittar du här

 


Brev från Nauris 2017 09 08

 

Vänner,

Sommaren har passerat väldigt snabbt och fr.o.m. september  börjar vi i Lettland en ny skoltermin.

Denna sommar har varit väldigt kall men det har inte hindrat oss, i att  genomföra många bra evenemang.

När jag ser tillbaka på sommaren kan jag se hur vår kyrka växer genom nya kontakter med lokalbefolkningen,  Vi har fått en starkare relation med institutioner, kommunledning, kulturcenter, socialen, och det lokala muséet.

Vi är välkända i samhället och det hjälper oss att berätta om vår Herre.

Från vårt team arbetar min fru Sanita och hennes syster Iveta i köttbutiken ”Cimbolins”.
Maris arbetar på brandstationen, som brandman, Maris fru Iveta arbetar på socialkontoret, Karlis arbetar som volontär på ett aktivitets-center för barn/ungdomar.
Kurts kommer att vara lärare i skolan och jag är också med i skolarbetet genom att vara aktiv i föräldraföreningen.

Denna typ av broar hjälper oss att öka vår kontakt med lokalbefolkningen, De ser hur vi verkligen kan hjälpa till med att arbeta i samhället.

Men när jag tittar på “församlingsplantering” i den beskrivning som jag skickade dig, där vi är i steg 3, då är vi för långsamma.

Vi är bra på de månatliga sammankomsterna, för vi har söndagsgudstjänster en gång i månaden, vi har andra möten med icke-kristna och våra möten med teamet.
Men i söndagsgudstjänsterna har vi inte nått målet 25 personer, vi är bara 17.

En anledning till det är att vi inte har någon neutral mötesplats. Hela sommaren har vi försökt att få tillgång till en fastighet där det tidigare varit ett hotell.
Vi tycker att det skulle vara en bra mötesplats för församlingsgemenskapen.
Just nu är det 90% chans att vi får tillgång till denna lokal.
Men vi behöver fortfarande mycket hjälp i förbön för detta.

I framtiden tror jag att vi tack vare  Guds nåd kommer att växa väldigt fort till 25 personer på söndagar när vi  få denna neutrala plats, och även tack vare att vi  är välkända i samhället.

Projektet om aktivitet i sociala medier går väldigt långsamt eftersom Kurts fru har fullt upp med barn.
Vi är inne i en svår tid i livet, där alla är 20-35 år, där varje familj har fullt upp med att fostra barnen. Alla är mycket upptagna. Men vi måste naturligtvis hitta en väg för att hantera den här situationen.

Från 1:a september startar nästa period, nästa halvår, där alla i ”kärn-teamet” kommer att försöka uppfylla våra mål för församlingsplantering i Roja.
Vi vet redan vad vi behöver göra under vinterperioden.

Vårt hopp är att skapa plats för ungdomsarbete i all-aktivitets-centrat där Karlis är volontär. I hela Roja-regionen saknar ungdomar aktiviteter utanför skolan. Från fredag ​​till söndag har de ingen plats där de kan spendera tid tillsammans.
Kommunledningen blev mycket glada när vi presenterade detta förslag för dem.

Nästa sexmånadersperiod kommer vi att fokusera på lärjungaskap.

Varje deltagare i kärn-teamet försöker vinna en vän som vill bli Jesu efterföljare.
Det hjälper oss att utse nya ledare som kan hjälpa oss på olika områden när det gäller församlingsplantering.

Vänner, vi är väldigt tacksamma för ert stöd! Det hjälper oss mycket och gör detta uppdrag möjligt.
Vi uppskattar er hjälp i förbön, och att ni har ett hjärta för församlingsplantering i Roja.

Tack, Bengt, Britt och Carina för de dagar ni var hos oss. Vi är tacksamma till Gud för er alla.

I Kristus,

Nauris

 

Kurts arbetar som brandman

Teamet samlat till möte

Nauris och Sanita är med äldsta flickan på hemmes första skoldag

Några från teamet är lärare på skolan i Roja

 

 

 

 

 


Film från Lettland  2017 05 14

Vår pastor Nauris, i Lettland, har skickat en hälsning till oss via en film, ( 6 minuter) där han beskriver sitt arbete med församlingsplantering och där vi får se och lyssna till medlemmar i Teamet. Filmen är på engelska men textad till svenska.
Klicka på länken här

Skriv gärna en hälsning till honom. Det går bra med svenska, han använder översättningsprogram.
nauris.graudins@gmail.com

 


Brev från Nauris 2017 02 11

Hej Kära Vänner!
Jag säger som Paulus sa till Thessalonikerna:

”Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit oss” 1 Thess 2:8
Så känner vi för Roja!

Tack för era böner och stöd. Det är mycket uppmuntrande när människor som är så långt ifrån varandra ändå har samma inre känslor. Samma tankesätt och samma hopp. Jag tror att när Gud ser på denna typ av relation säger Han – de älskar varandra!
Jag tror att Han i den stunden är mycket glad och stolt över oss, eftersom han säger:
”Alla ska förstå att ni är mina lärljungar om ni visar varandra kärlek” Joh 13:35

Med tanke på vår relation så är det ett fruktgivande uppdrag som Jesus har gett oss i Roja. När vi fått kärlek från Gud via er så kan vi lätt älska människorna i Roja. Tack för det!

För några veckor sedan ledde mig Gud att tänka på vår historia, om våra fäder som började arbeta med sin tro och som var de första baptisterna i Lettland.
Jag sökte efter deras strategi och sätt hur de bildade den första baptistförsamlingen.

Det var fantastiskt att förstå att deras strategi inte skilde sig från vår, men något var mycket mäktigt. Deras motivation var inte övermodig.
Vi startar nya rörelser och vi kommer att plantera nya församlingar.

De ville bara växa i sin tro. De läste Bibeln och de tillbringade mycket tid i bön. Efter denna typ av relation med Gud gick de ut i vardagslivet. Med den motivationen gick de vidare genom livet. Med den erfarenheten lyste deras ögon, och hjärtat var fullt av kärlek.

De byggde också relationer med sina grannar och de var kända i sin by. Men människor blev förändrade när de träffade någon troende. Denna person var inte densamma som han var innan mötet – han ändrades, och båda blev berörda av Gud.

De kallades för att vara människor “som är väckta”, de har vaknat från att sova i sin tro. Samtidigt började de som hade “vaknat upp” att börja växa och startade gruppmöten i sina hem. Men de insåg inte att de startade ny rörelse – en baptistisk rörelse.

Jag inser och förstår att jag behöver veta mer om historien om våra fäder, det är därför jag nästa vecka kommer att gå till BPI (pastors-skolan) där det kommer att vara studier om vår baptistiska identitet och historia. Jag behöver få mer styrka från våra fäders erfarenhet.

När det gäller Rojas församlingsplantering befinner vi oss i en situation där vi har goda, nya vänner, och de är mycket öppna för Kristus, men min lägenhet är för liten för 20 personer, det är därför vi behöver söka efter ett ställe där vi kan träffas. Kārlis, en av våra gruppmedlemmar, förlorade sin lägenhet, eftersom ägaren sålde hans lägenhet, det innebär att Kārlis behöver hitta en plats där han kan bo.

I mars börjar vi nästa nivå av “M4 programmet” och vi kommer att vara i steg 3 de kommande sex månaderna.
Den 3:e etappen kommer att bli mycket svår och kommer att visa hur mycket vi älskar vårt uppdrag i verkligheten, eftersom detta skede kommer att ta all vår kraft från var och en av oss.

I sommar hoppas vi få uppleva vårt första dop och första bröllop.

En familj som vi mött i matpaket-projektet växer i sin tro och de vill ha Jesus i sitt liv mer och mer.
Vi planerar också för kommande händelser, som t.ex att arbeta tillsammans med kommunledningen, och vi hoppas och ber för att nya dörrar ska öppnas för Gud budskap.

Tack för era böner och att ni i hjärtat stödjer vårt uppdrag Roja. Vi kommer att dela med oss, inte bara berättelser om församlingsplantering i Roja. Vi delar också vårt hjärta med er i förbön för er församling.

Er tillgivne i Kristus,
Nauris och Roja Baptist

 

Nauris och hans Team i Roja har många nya kontakter i samhället.
Här tillsammans med en ung familj   “som vill ha mer av Jesus” i sina liv. 
De deltar regelbundet i bibelstudierna som Nauris håller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Brev från Nauris 2016 12 06

 

 

Vänner,
I går var jag till Daugavpils (ligger vid ryska gränsen) och hämtade stolar och bord till vår kyrka i Pitrags.
Jag fick korsa Lettland för det här uppdraget, men nu har kyrkan i Pitrags 21 fina stolar och tre bord.

Angående Matpaket

Precis som förra året vill vi ge ut matpaketen före Jul, så att de blir till välsignelse på julbordet.

Jag har en  fråga om mer hjälp.

När jag besökte en handikapporganisation så frågade de om vi kunde hjälpa dem med begagnade kläder.
Kan vi hjälpa dem?

De talade om för mig att  de hade erfarenhet av begagnade kläder från Lettland, men de var i väldigt dåligt skick.
Frågan är om vi kan hjälpa dem med bra begagnade kläder?
Det gäller 160 familjer, både gamla och unga.

Tack vänner för praktisk hjälp, andlig hjälp och även finansiell hjälp. Den är till stor välsignelse.
Vi känner att ni har ett stort hjärt för Lettland och Guds mission.

I Kristus

Nauris

 

 


Bakgrund:

Vår pastor i Lettland, Nauris Graudins, har fått ett arv.
De pengarna har han investerat i en köttbutik i Roja, samhället där han bor.
Roja har ingen butik med enbart kött, men det finns behov.
Avsikten är att butiken ska ge en viss inkomst för honom och familjen. Dessutom ska den vara en kontaktyta gentemot befolkningen, i evangeliserade syfte.

 

Brev från Nauris 2016 11 08

Kära Vänner,

Det var längesedan vi hade kontakt.

Att öppna en butik var jobbigt för alla i vår församlingsgemenskap.
Ingen visste hur man startar och när vi hade öppnat så var det många saker som vi inte hade tänkt på.

Innan vi öppnade så talade alla om för oss att det här var inte någon bra idé. Roja är en lite ort och folk har inte pengar att handla för, och det kommer inte många människor.
Men vi trodde inte på det här, och öppnade en butik med större utbud än vad vi hade tänkt från början.

Men i verkligheten så skulle den varit 4 gånger större!
Ända från starten har det kommit mer och mer folk och vi behöver vara tre säljare. Två är för lite.
Alla älskar vår butik och vi är mycket tacksamma till Gud för den stora välsignelsen Han gett oss.
Naturligtvis har det varit en jobbig månad. Min fru och jag har gått omkring med röda ögon för vi är så trötta.

Men det har varit en bra tid för vår Gemenskap. Vi har jobbat i lag.
Iveta har gjort presenter och hjälpt personalen med lansering. Karlis och jag städar, min fru och hennes syster Iveta är säljare i butiken. Jag arbetar också med det administrativa och en del småsaker som är nödvändiga.
Nu, efter första månaden, har vi tagit flera bra beslut. Bl.a. att butiken ska ha tre säljare. Det gör att jag kan vara fri ibland och jobba mer med ledningen av församlingsgemenskapen.
Den här månaden som gått har också varit bra när man ser på kontakten med folket i Roja. Det ser ut som om alla känner igen oss och vi är mycket populära. Många, många gånger får vi berätta om vår vision och vår tro.
Jag är glad över att kunna ändra bilden av vad stereotypa baptister är. Folk ser vad vi gör för Roja och de hör att vi tänker på Lettland.

Häromdagen inträffade något ovanligt. Min fru var på föräldramöte i skolan. När hon kom hem sa hon: ”Nu är jag ordförande för föräldraföreningen i alla skolor i Roja”.
Det blev röstning och hon valdes för att hon är föreståndare för en köttbutik, och alla älskar den butiken!
Det här innebär förstås ett stort arbete, men också stora möjligheter att påverka det innersta i vårt skolsystem och sprida evangeliet.
I Lettland är föräldraföreningen mer kraftfull i skolledningen än rektorn för skolan, och de arbetar dessutom väldigt nära varandra.
Baptister som är ledare kan de kan lita på, och det är bra för oss och för evangeliet.
Vi är även kända av familjer som lever under knappa förhållanden. Nästan varje dag ger vi bort lite mat från butiken. Gud välsignar vårt arbete och vi kan ge välsignelsen vidare.

Matpaket från Sverige.
Vi kan göra som förra året, det var bra. I år kommer det att gå mycket enklare eftersom vi känner till vilka människor det är som behöver vår hjälp.

Vi har en förfrågan.
Vi behöver bord och stolar. Maris och Iveta med familj samt Karlis behöver bord och stolar. De vill bjuda hem nya vänner men har varken stolar eller bord.
Kan ni skicka något med transporten som går till Konstantins? Vi kan hämta i Riga.

Tack för er kärlek, vi ser kraften i era böner, tack för er förbönstjänst.
Tack för finansiellt stöd. Just nu är den mycket värdefull. Nu har vi inget överskott från butiken, men butiken kommer att vara till hjälp lite senare.

Här är några namn på vår böne-lista:

Anda och Guntis med fyra barn. Vi hjälper dem med mat och ibland ger vi lite pengar. Vi har goda relationer, men nästa steg är att be om bibelstudium.

Laura bor med ett litet barn. Māris fru träffar henne och de har bra samtal.
Nästa steg är välkomna dem hem på middag.

Eva och Ivars är grannar till Māris och Iveta. Nästa steg är att bjuda dem på middag.

Jānis – äldre pensionär, han är idrottsledare. Nästa steg är att hitta en möjligt att hjälpa honom.

Kristīne – bor i familj med man och två barn. Nästa steg – middag.

Lonija – bor ensam med barn och känner till Gud men går inte till någon kyrka. Vi måste hitta ett sätt att nå hennes hjärta.

Krists, Mikus, Arnis, Maris och Kārlis spelar volleyboll. De trivs bra tillsammans men vi behöver hitta ett sätt att nå deras hjärtan.

Kristīne – bor ensam med barn, min fru har bra samtal med henne, men behöver mer tid och samtal.

Gatis– en man som arbetar med el i Roja Jag har bra samtal då och då, men jag ber om fler tillfällen till samtal.

Kaspars – en man som jag lärt känna på gymmet. Behöver fler möjligheter för samtal.

Vänligen be för dessa vänner!
I Kristus,

Nauris.

 

nauris-1-nov-2016

Medarbetare

nauris-2-nov-2016-jpeg

Medarbetare

nauris-3-nov-2016

Den nyöppnade köttbutiken

 


 

 

 

 

Kort rapport från  besök hos vår pastor  i Lettland, Nauris Graudins, augusti 2016


Britt och Bengt besökte Nauris med familj och hans team i Roja, Lettland några dagar i augusti.

Roja är ett välmående samhälle med ca 4000 innevånare (kommunen) och ligger i Riga-bukten ungefär 130 km norr om Riga.
Det finns en lång fin sandstrand och många sommarhus i området.
Fiske och turism är huvudnäringen. Många arbetar på annan ort.

Nauris med familj kände Guds kallelse att flytta till Roja för att om möjligt bilda en ny församling där.
Till hjälp har de ett par unga familjer från Baptistunionens Pastorsutbildning (BPI).
De har ett program för församlingsutveckling som de följer. Det är mycket genomarbetat. De har olika aktiviteter för att skapa kontakter med innevånarna i samhället.

Exempelvis har de en kolonilott där de träffar mycket folk. De deltar i olika idrottsevenemang, och motionsaktiviteter, vid större tillställningar ordnar de lekmöjligheter för barnen genom att sätta upp en ”hoppborg” på festivalområdet.
De hjälper grannar och behövande med olika praktiska arbeten.

I våras deltog Nauris fru Sanita i en musiktävling. Den samlade halva Rojas befolkning  och där knöts nya kontakter.

Vi fick bra samlat med Nauris, vi träffade flera unga medarbetare, och vi deltog i ”moderförsamlingens” gudstjänst på söndagen.
Den ligger  i Pitrags, ca 40 km från Roja, och kyrkan/kapellet har alltid varit en gudstjänstlokal. Även under ockupationen av Sovjet. Det är mycket ovanligt. De flesta kyrkor/kapell gjordes om till biografer eller teatrar.

Pitrags Baptistförsamling firar sin ”födelsedag” varje år, i år firade man 126 år den söndagen vi var där. Det var ungefär 40 personer denna söndag.

Hälsningar framfördes från Askers Baptistförsamling och vi fick med oss hälsningar till Asker.

Efter gudstjänsten blev det samkväm ute idet fria.

Nauris med team söker efter en lämplig lokal i samhället. För tillfället så samlas man i Nauris hem. Men det blir trångt när 15 vuxna och barn kommer.
Brist på ekonomiska medel är synnerligen kännbar för familjen. De söker nya vägar så att de kan försörja sig lite bättre än vad som är fallet just nu.

Nauris och familjen är mycket tacksam för vårt ekonomiska stöd, för vänskap och förbön.

Han tackar återigen för julgåvan som blev en ny kyl och frys. (Electrolux)


 

 

Nauris och Sanita

Nauris och Sanita

Några av medlemmarna i Teamet

Några av medlemmarna i Teamet

 

Baptistkapellet i Pitrags.Byggt 1917.

Baptistkapellet i Pitrags.Byggt 1917.

Mötesbesökare

Mötesbesökare

 

 

 

 


april 2016

Brev från familjen Graudins

 

Hej Vänner,

Tiden går fort och det verkar ha gått en lång tid sedan vi hade kontakt.
Vi är fullt upptagna men vi har det bra. Barnen är friska och vi njuter av vädret i Roja.
De senaste månaderna har vi jobbat med vår vision omkring värderingar i vår församlingsgemenskap.

Utvärderingsprocessen gör vi kontinuerligt och det hjälper oss att hålla fokus på vårt arbete.
Vi har fyra mål det här året som är vårt fokus:

Vi ska vara synliga 

Människorna i Roja behöver få kännedom om oss, och veta vad vi gör :
– i politiken
– i sporten
– bland grannar

Vi ska välsigna Roja
– med praktiskt arbete
– med att ordna en ledarskapskonferens
– med en Roja-festival
– med att göra i ordning en lekpark för barnen

Lärljungaskap
– vi ska tal om vad Gud gör
– uppmuntra kvinnors tjänst i församlingen
– uppmuntra männens tjänst i församlingen

Ledningsgruppen
– arbeta med ledare som ska fortsätta när jag slutar

De här värderingarna hjälper oss att hålla fokus på vårt arbete. Förra året gjorde vi en undersökning av Roja, och det hjälpte oss att sätta målen för det som berör Roja. Vi behöver skapa nya relationer och försöka komma in i Rojas samhällsliv.

Förra veckan deltog Sanita (min fru) i en sångtävling i Roja. En tävling som sker varje år och halva befolkningen i Roja kommer till dessa konserter. Tävlingen kallas ”Vi söker nya sångare”.
I år var det 8 deltagare och en av dem var min fru.

Här är en länk till Sanita och den sång hon framförde: https://m.youtube.com/watch?v=TPCZd3C8jxk

Den här tävlingen var bra för ett av våra mål, ”Vi ska vara synliga”  och den hjälpte oss att få nya kontakter och vänner.
Alla deltagare tränade i två månader och förra söndagen var det två stora konserter.
Efter den här tillställningen fick vi ett mycket bra samtal med ett par som var välkomnande och vänliga.
Vi hoppas att vi kan bli vänner i framtiden och att vi får berätta om vår Herre Jesus Kristus.

Jag har varit mycket upptagen med att arbeta för den Lettiska Baptistunionen med M4 programmet de senaste månaderna. (Det är ett verktyg för församlingsplantering).
Nu är vi på nivå två, och jag var ledare och talare. Vi hade deltagare från Ryssland, (Omsk, Sankt Petersburg, Moskva). De var också från Baptistunionen.
Vår biskop Peteris Sprogis har varit i Ryssland och talat om M4-programmet och vårt arbete i Lettland. De gillade det och har beslutat att gå med oss i det här arbetet. De behöver erfarenhet och de vill träna sitt församlingsplanterings-team i Ryssland.

Gud gör många intressanta saker i Ryssland!

Den baptistiska rörelsen i Ryssland startades av en Herrens tjänare från Lettland, (Viljams Fetlers 1883-1957) och åter igen använder Gud Herrens tjänare från Lettland för att sprida evangeliet till den ryska nationen.

Jag är också involverad i ledningsgruppen för våra läger denna sommar. Vi har bestämt datum och lagt upp programmet. Vi försöker förbättra oss varje år. Vi kommer att ha deltagare från Ryssland och andra länder, och vi gör vårt bästa för att ta fram nya ledare för vårt ungdomsarbete.

Vi fortsätter att bygga relationer
Nu har jag kontakt med ledaren för idrottsklubben i Roja. Han är en av nyckelpersonerna i  samhället. Han är vänlig mot oss. Jag har haft goda samtal med honom, men han är intre redo för att lyssna till Guds ord ännu. Men jag kommer att fortsätta bedja för honom och lyssna till hans livsberättelse. Och jag ser fram emot att få tala med honom om Gud.

 • Vår familj har beslutat att hyra ett trädgårdsland av kommunen.
  I Roja finns det en speciell plats där människor från orten kan hyra ett trädgårdsland. (kolonilott)
  Vi hoppas att det ska bli en plats där vi kan möta vanliga Roja-bor. Det här är också ett ställe där vår församlings-gemenskap träffas under sommaren.
  Jag tror att den här platsen är ett bra ställe för att samtala med våra grannar. Det är gamla  människor, men vi har ett gemensamt intresse. Då är det möjligt att nå den här personens hjärta och tala om Kristus.

Tack för ert stöd!

Vi känner av ert ekonomiska bidrag och era böner –  varje dag. Vi tänker på er som vi mött. Tack för att ni hjälper oss att sprida evangeliet i Roja, i Lettland, och även utanför landets gränser.

Jag saknar er!
Det var längesedan vi träffades.
Kan  vi som familj besöka er församling innan sommaren?
Har ni tid så skulle vi bli glada om ni kunde ta emot oss.

Tack för er kärlek.

I Kristus

Nauris Graudins med familj


 

Skicka en hälsning till Nauris!
Skriv korta meningar – på svenska. Han översätter med Google translate
nauris.graudins@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

mars 2016

Vid telefonsamtal med vår lettiske pastor Nauris i helgen berättar han följande:

”Jag har fullt upp i mitt arbete hela veckan. Jag förbereder M4 träningen och deltar i genomförandet.
Jag är även mentor för studerande på BPI.

I församlingarna runt mig som jag ansvarar för går det framåt i kontakterna med människor.

Några nya besökare har tillkommit och vi ber att de skall längta efter ett möte med Jesus.

Uppföljningen efter matpaketen i julas pågår. Det är särskilt två familjer som vi ber för.

En familj med fyra barn har det mycket svårt. Pappan begick självmord före jul och mamman är hemma med barnen, utan arbete. Barnen har det svårt i skolan då de inte kan hålla sig så rena hemma. Familjen har inget badrum och de bor helt omodernt. Där ber vi om möjligheter att hjälpa dem. Kanske vi kan hjälpa dem att bygga ett badrum.

En annan barnfamilj där bägge föräldrarna är utan arbete och försörjning. Det har dåliga förutsättningar då de inte har någon utbildning eller företagsamhet.

Min familj mår bra. Vi förbereder just nu en fest i Asnates klass. Hon avslutar kindergarten i vår och börjar skolan i höst. Vi föräldrar i kindergarten vill göra något fint som avslutning för barn och lärare.

Jag är glad för era förböner och tacksam för ert ekonomiska stöd som ger mig möjlighet till mitt arbete.”

Förmedlat via Britt 

 

 


Några aktiviteter under Julen 2015

Så här berättar Nauris:

Pastende

Julfest i Pastende för första gången.
Det är ingen tradition, det finns inte någon kyrka som ordnar något liknande. Vi försökte ordna en fest.
Vi delade ut reklamblad och satte upp affischer, och förväntade oss 100 personer på festen, men det kom bara ett fåtal.
Vilken katastrof.
Vi hade själva gjort 100-tals julkort, och hade bjudit in professionella musiker. När gästerna kom bjöds de på något gott att dricka och de fick välkomst-godis.
Vi hade hyrt en lokal för 250 personer, och bad för den här festen, men det kom så få personer.
Vi måste be mer och försöka förstå vad vi gjorde för fel.
Att börja med nya kristna traditioner i ett samhälle där Gud inte är populär är inte så lätt.

Men det var faktiskt något bra också, flera av kommunledningens personal var där!

SONY DSC

SONY DSC


 

Neveja

Vi startade en kristen grupp där 2011. Jag tycker om att vara där, de möter oss med så mycket kärlek.
Det är en grupp som nyligen blivit Kristi efterföljare, och några har inte tagit steget ännu.
Nu behöver vi be och lyssna in hur den här gruppen kan växa.
Gud  bygger sin församling och den behöver växa.

 

SONY DSC

SONY DSC

 


 

Vidale

Det var första gången vi var i Vidale. Det fanns en Baptistkyrka där, men under sovjettiden var den stängd.
Efter mer än 50 år talade Gud genom oss, och nu kan man höra Hans Ord i Vidale.
Jag var förvånad, det kom mer än 20 personer från lokalbefolkningen. De var glada och lyckliga, och några av dem talade om att börja renovera kyrkan.
Det var som honung för mitt evangelisthjärta!

SONY DSC

SONY DSC

 


 

 

Nov 2015

Vänner,

Det var längesedan jag hörde av mig, jag beklagar det.

Vid den här tiden är jag mycket upptagen, jag har arbetat hårt i flera månader, men jag hoppas att det blir lugnare i januari.

Kommande veckoslut åker vi på en ledarskapskonferens. Den är stor och mycket bra. Peteris Sprogis (Baptist-biskop och pastor) organiserar den varje år.

I Roja går arbetet framåt. Efter konferensen startar vi bibelstudier med några från orten som är intresserade. Jag kommer att skicka bilder från våra samlingar.

Jag är mycket glad över det här. När vi träffades före sommaren, var det här bara drömmar.

Men Gud arbetar med människor och nu vill människor veta mer om Gud.

I denna hektiska tid har Gud talat till mig och utmanat mig. Jag drömmer om ännu en ny plats i vår region!

Denna plats heter  Vidale. Där fanns en Baptistkyrka för länge sedan, redan år 1873. Det var en av de första baptistkyrkorna i Lettland.

Under sovjettiden stängdes kyrkan och gjordes om till biograf. Senare har den använts till sportaktiviteter. Kyrkan är mycket förfallen.

Baptisterna i Vidale hjälpte till att starta församlingen i Pitrags år 1890. Pitrags  liger ca 10 km därifrån.

Jag känner att Gud har ett hjärta för orten Vidale och människorna där.

Kanske att tiden är mogen för att människorna i Pitrags ska återuppbygga församlingen i Vidale.

För några månader sedan drömde jag om Kyrkan, men min nöd är för människorna och deras gensvar. Det har gått en lång tid utan att de haft en församling.

Nu har jag hittat en liten grupp troende i Vidale. Jag har berätta om min dröm, och de sa att de känner något liknande.

Nu har jag bjudit in en av ledarna till konferensen och betalat hans kostnader. Jag hoppas vi kan samtala om våra drömmar om kyrkan i Vitale.

Gud vill förnya sin församling  och min tro är stark.

Tack för att ni stöder mig och min familj så att vi kan drömma Hans drömmar så Han kan arbeta genom oss.

I Kristus

Nauris

 

Vīdales bazn.

Den gamla Baptistkyrkan i Vidale

Vīdales baznīca

Så här ser den ut idag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Okt 2015

Janis Pallo har avslutat sin pastorstjänst i Mersrags.

Du kan se flera videoklipp från den sista gudstjänsten här.

(när du kommit till Youtube, titta på högerkanten,  där finns det ett 10-tal olika klipp från gudstjänsten)

 

 


 

 

 

 

flagga Lettland

 

 

 

 

 

Sept 2015

Vänner,

Det är sant det som står i Rom 10:17, ”Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord”.
Jag predikade nyligen i vår moderkyrka i Pitrags.

Efter predikan kom en dam på cirka 50 år fram till mig och sa: Jag vill ge mitt liv till Jesus och bli medlem i er kyrka!
Det är första gången jag ser henne.
Hon arbetar i Riga och bor i byn Saunas nära Pitrags.

I den här byn bor en gammal församlingsmedlem. Den här damen som tilltalade mig har hjälpt vår gamla medlem så att hon kunnat ta sig till vår kyrka.
Guds Ande kallar och den här damen svarade.

Damen har en sommarstuga i byn där hon tillbringar mycket tid.

Jag ska bjuda henne på middag så vi får prata om nästa steg.

Gud arbetar fortfarande genom små församlingar!
”Kan det komma något gått från Nasaret? (Saunas)”
”Följ med och se!”  Joh 1:46

När skörden är mogen kallar Gud skördearbetare.
Gud väljer fortfarande ut det som är smått och ringa i våra ögon, och gör det till något stort i Hans ögon.
Skörden är stor och Gud kallar oss att vara skördearbetare.

Tack för ert stöd i vårt arbete under skördetiden!

Nauris

 

 

 


Aug 2015

Nauris Graudins  hemförsamling i Pitrags firade 125-års jubileum för någon vecka sedan.
Askers Baptistförsamling skickade en välgångsönskning med tillhörande bibelord samt en blomma som förmedlades av Nauris.

Nauris församling blev överraskade och glada för hälsningen.

Här är några bilder från evenemanget.

Lilja som ska planteras utanför kyrkan

Lilja som ska planteras utanför kyrka

Hälsning från Asker

Hälsning från Asker

Församlingen på jubileumsdagen

 

 


 

Juli 2015

Hälsning från Lettland och Nauris Graundins som är på  ledarskapsträning.
Han skickar några bilder.
Det är både lek och allvar.

Alla vägar är inte enkla. Den rätta vägen är ibland väldigt svår.

20150714_060608 20150713_184013 20150713_155558 20150713_131712 20150713_123432 20150713_120810 20150713_115707 20150713_113426 20150713_111430 20150713_105611 20150713_104720 20150713_104713 20150713_101144

 

 

 

Brev från Nauris  6 feb 2015

Karta församlingsplantering

 

Familjebilder från barnkalas

 

SONY DSC

 

 

 

 

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 


Hälsning till Församlingen från Nauris Graudiņš  okt 2014


Nyheter från Pastende gemenskap

Matt 9:37-38

Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. ”

Kära vänner!

Detta bibelställe har nyligen varit speciellt uppmuntrande och utmanande för vår församlingsgemenskap. Det hjälpte oss att se människorna i vår vardag, där Gud har börjat sitt goda arbete, och vi som församlingsgemenskap har kunnat vara medhjälpare i Guds mission för att förbereda nya arbetare.
Ni vet redan, att Alexander gick med i vår församlingsgemenskap oktober 2013. Vi var glada och tacksamma till Gud för en ny vän och arbetare i Guds mission. Redan i dag kan vi se frukterna av Alexander tro, att den skapat mycket glädje och tro om Guds avsikter.

Samtidigt som Alexander var inbjuden att börja på gym med oss, i september 2013 så bjöd han in sin barndomsvän och granne Atvars att börja besöka Pastendes sportcenter. I aktiviteterna började Alexander att bygga en närmare relation med Atvars. Senare presenterade han honom för våra vänner i gruppen som också går till sportcentret.

Allt eftersom såg vi hur Gud verkade i Atvars och hur han var verkligt intresserad av vår gemenskap. Alexander började bjuda Atvars till fler av våra gemensamma samlingar. Atvars deltog i julfirande med vår gemenskap. Där hörde han julevangeliet för första gången. Efter jul deltog han i bibelstudierna i vår lilla grupp, tillsammans med Alexanders.

Församlingsgemenskapen denna sommar har varit mycket intensiv med en rad olika aktiviteter där Atvars flitigt deltog. Precis som Alexander blev också Atvars utmanad att delta i ”Drafts camp” första nivån. ”Drafts camp”var mycket viktig, eftersom den tiden fick Atvars att  bestämma sig för att följa Jesus.

Böneämnen:
Den 5 november fyller vår dotter Asnates år och vi vill fira det med en presentation av evangeliet. Vi vill bjuda in barnen med sina föräldrar från hennes dagisklass till födelsedagsfesten på Pastendes sportcenter. På så sätt kan vi lära känna föräldrarna och kanske det kan vara början på Guds arbete med någon av dem. Be för framgång bland människorna.

På Gymmet deltar också en av våra vänner Marcis, som är Alexanders och Atvars granne. Be att Marcis blir efterföljare till Jesus och nästa arbetare i Guds mission.

Vi har börjat bygga nya relationer med personer som fortfarande inte vet vad Jesus betyder. Jag har varit engagerad i det lokala fotbollslaget, där jag har börjat känna Peteris. Jag ser hur Gud redan arbetar och påverkar vår relation, så att han i framtiden kan han bli en Kristi efterföljare. Be för Peter, så att Gud fortsätter påverka hans hjärta och använder mig som ett instrument för detta ändamål.

Nauris Graudiņš

 

 

 

Brev och bilder från Pastende

Så här skriver Nauris Graudiņš:
 

Vision

Vår vision är att i varje stad och by i Kurzeme, finns det en ledare som leder sin familj och påverkar andra, som presenterar Jesus Kristus för lokalbefolkningen, som hjälper dem att växa i Kristus, och att samarbeta med andra städer och byar för att nå fler människor för Kristus.


 

Kära vänner!

Juli månad i Pastendes Församlingsgemenskap har varit väldigt fullmatad med olika aktiviteter eftersom Gud har välsignat oss med en mycket varm sommar.

I början av juli, hade en av våra vänner en födelsedag och vi anordnade en picknick för honom på sportfältet, där vi dagligen tillbringar mycket tid tillsammans. Det var mycket intressant, eftersom vi den dagen hade ganska bra väder och idrottsplatsen var mycket välbesökt.

Vi hade inte bara en bra picknick med vänner, för att fira en födelsedag, vi var också där som ett vittnesbörd för människor som hade samlats på idrottsplanen. De kunde delta i vår aktivitet och träffa alla tillsammans.

Den 19 juli organiserade vi en idrottsdag tillsammans med den lokala ungdomsgården och Sportcentrum “Akmeņkaļi”. Det var ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra mer och vi är glada över att vår Gemenskap skulle kunna vara användbar i praktiken. Vi är tacksamma för att vår Församlingsgemenskap i Pastende alltmer respekteras och tas på allvar. Efter denna händelse kunde vi tjäna praktiskt på Sports Centre, och hjälpa till med att samla ved för vintern. Vedkapningen skedde i Pastendes centrum och nyheten om det spreds mycket snabbt, och den kvällen fick vi höra positiv feedback från våra ungdomar på fotbollsträningen.

En viktig händelse var ett läger som ägde rum i Nice. En trevlig plats som ligger bakom Liepaja nära den litauiska gränsen. Lägret arrangerades av Baptistsamfundet och vi försöker alltid att delta i det, antingen genom att skicka en deltagare eller skicka någon som hjälper till på lägret.

Den här gången var det jag som fick åka till Nice. Mitt jobb var att leda den första dagen med vandring, som var 23 kilometer lång med en mängd olika uppgifter, och jag hade också en föreläsning om “Evangeliet, gemenskapen och Mission”.

I Nice är det en kristen grupp som kommer samman och vill starta en ny församling. Ledare är Aivars Vadonis som också var initiativtagare till lägret och att det kunde ske i Nice. Jag hade en bra möjlighet att prata med unga ledare som hade kommit från hela Lettland. Jag delade vad vi gör i Pastende och uppmuntrade dem att söka ur ett annat perspektiv i den tjänst de redan bedriver. I samtal med Aivars Vadonis kunde jag samtidigt berätta hur vi i Pastende har påbörjat arbetet med att bygga en församling och vad som  är våra värderingar. Tillsammans med Aivars beslutade vi att ha fortsätt kontakt för att stärka och uppmuntra varandra.

På lägret var jag tillsammans med en av mina studiekamrater från BPI, Rihards Rudzis. Jag tillbringade tid med honom, uppmuntrade och berättade om våra erfarenheter och utmaningar på Pastende.

Mitt mål i år är att etablera en närmare relation med Pastendes lokala fotbollslag som jag spelar i, och att börja med en lärjunga-grupp för några av medlemmarna. Samtidigt som jag vill kommunicera med närliggande samhällen genom att stödja och stärka dem så att vårt arbete i Pastende skulle vara en uppmuntran för andra att starta något liknande.

Be om möjligheter att flytta min familj till Pastende så att vårt arbete kan bli  ännu effektivare.

Nauris Graudiņš.

 

Pastende 2013 

 

 

 

 

 

 

Pastende 1 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastende 2 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheter från vår evangelist i
Pastendes Församlingsgemenskap

Kära Vänner!

Det blir ett brev i all hast från Pastendes Församlingsgemenskap denna aktiva sommar.
Det har skett betydande förändringar i vårt samhälle, och vi tackar Gud för dem.

Det första som vi är tacksamma för är att en ny ledare har anslutit sig till vårt team. Hans namn är Kārlis Kleinhofs och i september kommer han att börja studera vid Baltic Pastoral Institute.

Nästa sak som vi är tacksamma för är att en man vid namn Māris Popmanis, också har hört Guds kallelse att börja studera vid Baltic Pastoral Institute.

Detta innebär att vår grupp kommer att ha fem BPI studenter, två vars studier  redan slutförts. Jag avslutar i december i år och två andra unga män kommer att börja studera i september.
När det är sommar är det dags för semester och ledighet och  en hel del av vår tid upptas av Pastendes kultur-och idrottsliv. Vi hjälper till att arrangera olika fester där vi också deltar. Vi tillbringar mycket av vår tid på Pastendes idrottsplan, eftersom den är flitigt besökt av lokalbefolkningen. På kvällarna, när vädret är bra, kryllar idrottsområdet av människor i olika åldrar och vi är glada att se hur vi alla i teamet deltar i olika aktiviteter.
I höstas deltog våra medlemmar i festen när Alexander  bekräftade sin tro genom dopet. För närvarande är Alexander mentor för en av sina vänner, och denne man har även blivit  hela teamets vän. Hans namn är Atvars Podkalns.

För närvarande deltar Atvars i bibelstudier och i vårt liv dagligen och han vill lära känna Jesus som sin Frälsare. Till helgen kommer Atvars att delta i BPI  lägret, där han kommer att få möjlighet att lära känna Gud genom aktiviteter tillsammans med sina jämnåriga. Vår gemensamma bön är att Atvars bestämmer sig för att följa Jesus Kristus, och bekräftar detta genom att låta sig döpas i höst.
Bröder och systrar, var med oss i bön, hjälp oss att få ett svar från Gud på nästa steg i utvecklingen av vår gemenskap. Vi har förstått att framför oss har vi en utmaning i att starta ett nytt team någonstans i Lettland, men vi skulle vilja få det bekräftat av Gud, i vilken stad han vill vinna nya lärjungar.

Nauris Graudiņš

 

 


Titta på en film…..

där vår evangelist i Lettland presenterar sitt arbete. Drygt 3 minuter, engelsk text.

https://www.youtube.com/watch?v=H_FNgjGLiRo

 


Personligt brev från vår nye pastor i Lettland

Nauris Graudins

Mitt namn är Nauris Graudiņš. Jag studerar vid Baltic Pastoral Institute ( BPI ), är predikant i Pitrags Baptistförsamling och även involverad i församlingsplantering i Kurzeme. Min fru heter Sanita, och vi har två barn, en dotter Asnate på tre år, och en dotter Marlena på fyra månader.

Gud hade förutsett i sin plan att jag skulle bli hans lärjunge. När jag träffade min fru Sanita bjöd hon in mig till gudstjänst. Det var till Pitrags kyrka där hon deltog som barn. Pastorn i Pitrags församling, Edgars Freivalds, gjorde starkt intryck på mig.  Vi började inte bara delta i Pitrags kyrka utan blev också inbjudna till en liten grupp i pastor Edgars hem. Där insåg jag att jag ville anförtro mitt liv till Jesus Kristus och bekräftade det genom att bli döpt i maj 2007.
När min fru och jag deltog i vår lilla grupp, insåg vi att Gud ville att vi skulle starta en liten grupp i vårt hem. Under 2009 startade vi en grupp för unga människor. Allt eftersom tiden gick tog dessa ungdomar på sig ansvar och blev ledare i Pitrags och andra kyrkor. Fyra av dessa killar började sina studier vid BPI, inklusive mig själv. BPI undervisar, stärker och ger resurser till en noga utvald grupp unga pastorer, så att de kan predika evangelium, starta och leda inflytelserika evangeliserande kyrkor på strategiska platser i Lettland, Baltiska staterna och därutanför. Studier vid BPI utvecklar mig till att bli en bättre ledare och att bygga upp min karaktär.
Jag har lärt känna pastor Edgars som en mycket ödmjuk och rättfärdig man. Jag ser Kristus i honom. Edgars tro grundlades av den undervisning som han hade fått av sin pastor Zanis Ludviks som hade kallat honom att bli pastor. Edgars inställning var att förmedla vad han hade lärt sig av sin ledare. Han var den första personen som såg ledarskapets gåva i mig. Allt eftersom tiden gick började församlingens ledarskap att lita på mig och min familj. Under 2012 blev jag predikant i Pitrags Baptistförsamling.

2010 hade Gud anförtrott mig att starta en ny församling i Neveja. Det är en by vid sidan av vägen mellan Talsi och Pitrags. Jag bildade ett team av våra gruppmedlemmar som var redo att tjäna Gud och nå dem som ännu inte känner Kristus. Först fokuserade vi bara på Neveja men med tiden avslöjade Gud att hans plan är mycket större än så. Min vision är att varje stad och by skall få en ledare som tillsammans med sin familj lever för Jesus och påverkar människor omkring dem, och föra dem till Kristus . Denne ledare ska hjälpa andra att växa i Kristus, och arbeta tillsammans med kristna och kyrkor i andra städer och byar, för att nå människor för Kristus . I dag ser jag hur Gud använder mig i mitt arbete med andra ledare för att uppfylla denna vision i Pitrags, Pastende, Talsi och Neveja.
Min avsikt är att utrusta lokala ledare som skall vara redo att träna Kristi lärjungar i sina områden. I år har Baptistunionen anförtrott mig att samordna insatser för församlingsplantering i den norra delen av Kurzeme .
När jag ber och ser vad som händer i Kurzeme har följande blivit mina prioriteringar :
1 ) att stödja de nuvarande ledarna och att utrusta nya ledare på deras platser eftersom de kommer att vara de bästa för att nå ut och evangelisera för de som bor i deras närhet.
2 ) att hjälpa kyrkorna i Pitrags, Dundaga,Talsi och Gipka att arbeta tillsammans för att nå människor i norra delen av Kurzeme, och att starta nya kristna grupper där.

Jag tror att genom att starta nya församlingar kommer inte bara evangeliet att förkunnas utan befintliga kyrkor kommer också att förstärkas.

I Kristus Nauris Graudiņš
Cell: +371 220 184 68

Email:nauris.graudins@gmail.com

Läs mer om församlingsplantering på: www.jaunasdraudzes.lv

Baltic Pastoral Institute: www.bpiriga.lv

 


Här är ”originalet” på engelska

 

My name is Nauris Graudins, I am student at Baltic Pastoral Institute (BPI), preacher at Pitrags Baptist Church and also involved in church planting in Kurzeme. My wife’s name is Sanita, and we have two child, three year old daughter Asnate and four month old daughter Marlena.

God in His plan had foreseen that I will become His disciple. When I met my wife Sanita, she invited me to church. It was Pitrags Church where she attended as a child. Pastor of Pitrags Church Edgars Freivalds greatly impressed me. We not only started attending Pitrags Church but also got involved in a small group in pastor Edgars home. There I realized that I want to entrust my life to Jesus Christ and confessed it by getting baptized in May 2007.

As my wife and I attended our small group, we realized that God wants us to start another small group in our home. In 2009 we started a group for young people. As time went by, these young people took on responsibilities and became leaders in Pitrags and other churches. Four of these guys started their studies at BPI, including myself. BPI teaches, strengthens and provides with resources carefully selected group of young pastors so that they can preach the Gospel, start and lead influential missional churches in strategic places in Latvia, the Baltic States and beyond. Studies at BPI help me to become a better leader and build my character.

I got to know pastor Edgars as a very humble and righteous man. I saw Christ in him. Edgars faith was founded on teaching he had received from his pastor Zanis Ludviks who had called him to serve as a pastor. Edgars principle was to pass on what he had learned from his leader. He was the first person who saw leadership gift in me. As the time went by, church leadership started trusting me and my family. In 2012 I became a preacher in Pitrags Baptist Church.

In 2010 God entrusted me to start a new church in Neveja. It is a village on the side of the road between Talsi and Pitrags. I formed a team from our group members who were ready to serve God and reach those who do not know Christ yet. At first we focused mainly on Neveja but with time God gradually revealed that His plan is much greater.

My vision is that every town and village has a leader who, together with his family, lives for Jesus and influences people around them introducing them to Christ. This leader would help others grow in Christ and work together with Christians and churches of other towns and villages in order to reach people for Christ.

Today I see how God uses me in my work with leaders in order to fulfill this vision in Pitrags, Pastende, Talsi and Neveja. I am intentionally equipping local leaders who would be ready to train Christ’s disciples in their location. This year the Union of Baptist Churches has entrusted me to coordinate church planting efforts in the northern part of Kurzeme.

As I am praying and watching what is happening in Kurzeme, the following have become my priorities: 1) to support the current leaders and to equip new leaders in their locations because they will be the best ones to reach and to disciple those who live near them; 2) to help churches of Pitrags, Dundaga, Talsi, Gipka to work together to reach people in the northern part of Kurzeme, and to start new Christian groups there. I believe that through planting new churches not only the Good News will be proclaimed, but also existing churches will be strengthened.

In Christ,

Nauris Graudins

Information:                                                                                                                                                          :

Cell: +371 220 184 68

Email: nauris.graudins@gmail.com                                                                                      

More information:

Read more about church planting initiative at the Union of Baptist Churches in Latvia: www.jaunasdraudzes.lv

About Baltic Pastoral Institute: www.bpiriga.lv


 

 

 

Reserapport till Askers Baptistförsamling från Carina Cehlin, Lars-Inge Larsson och Britt Deimert.

 


 

Fredagen den 10/1-14 tog vi en av de sista turerna till Riga med Ryanair från Skavsta.

Syftet var att möta Kaspars Sterns från BPI, (Baptist Pastoral Institute) för att se möjligheten med ett samarbete till evangeliskt arbete i Lettland

Detta eftersom församlingen har beslutat att rikta sina missionsåtaganden till Lettland.

Fredagskvällen tillbringades tillsammans med Kaspars Sterns och Zanna Drünese (ekonomiansvarig). Vi fick berätta om vår församling och vårt syfte med resan. Våra värdar berättade om sin bakgrund och BPI´s missionsorganisation.

BPI, hemsida www.bpiriga.lv

Vi fann varandra direkt. Lite axplock vad vi pratade om:

Kaspars är uppvuxen i en icke kristen familj. Men modern kom till tro i början av 90-talet. En kusin blev frälst och detta drog även Kaspars mot kristendomen. Han blev döpt som 12 åring i Talsi. Redan i 15-års åldern kände han kallelse att bli pastor. Han började sin pastorsuppgift i Matteuskyrkan där han träffade sin fru. De flyttade för några år sedan och då insåg de att där fanns ingen kristen församling. Biskopen gav honom välsignelse till att starta en ny församling och även att starta upp en verksamhet som syftar till församlingsplantering.

Kyrkorna växer i Lettland. BPI har funnits i 6 år. De arbetar mycket med ledaregenskaper. De har ett Center: Church Development Center som allt utgår ifrån. De arbetar med intervjuer av personerna. En del av dessa finns att läsa på deras hemsida. De har helger med diskussioner och samtal. Allt sammanställs sedan och vissa uppdrag ges, och sedan följs dessa upp. 3 olika församlingar hjälptes förra året. Detta år vill de följa upp vart detta ledde.

Lettlands Baptistunion har ca 90 församlingar med ca 6500 medlemmar. 15 av dem är nystartade. För 2014 är målet 5-6 nya församlingar. 2020 är målet satt till 100 nya gemenskaper.

Man har blandad ålder i grupperna. Arbetar mycket med söndagsskolan och håller materialet moderniserat. Vuxendopet är en central punkt och flera dopförrättningar har hållits utomhus.

http://www.ebf.org/church-planting-in-latvia

I detta arbete har de fått mycket hjälp av Norge. De arbetar efter M4-metoden (http://m4europe.com/nations/latvia/ ) som står för

 • Master (Ledare)
 • Mission
 • Multiplication (Förökning)
 • Movement (Rörelse)

Samtalen öppnade många möjligheter för framtida samarbete.

Lördagens förmiddag hämtades vi av Kaspars och tillbringade sedan större delen av dagen i hans hem med fru och två söner. Vi fick en god lunch och kunde fortsätta vårt samtal.

BPI evangeliserar genom att starta små församlingar likt husgrupper. Församlingarna växer genom att en ny grupp startas och knoppas av. Stor tyngdpunkt läggs på ledarutbildning. Församlingarna träffas i en hyrd lokal ex dagis eller skola. Familjen är central och aktiviteterna anpassas efter det.

Det sociala arbetet sker genom smågrupperna.

Askers Baptistförsamlings ekonomiska bidrag skulle på detta sätt ge möjlighet för någon ny ledare att starta en ny församling/gemenskap någonstans i Lettland.

Vi skildes från Kaspars Sterns då han skjutsade oss till spårvagnen mot Riga centrum. Där fick vi möjlighet till några timmars sightseeing på lördagseftermiddagen. Söndagen var det dags för hemresa. I Sverige möttes vi av snö och oväder.

Carina Cehlin  Lars-Inge Larsson  Britt Deimert

 B L-I C Lettland