Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen – GDPR

Här kommer det snart att finnas ett dokument som förklarar hur Askers Baptistförsamling hanterar medlemmarnas personuppgifter som finns i digital  form.
Uppgifterna i Matrikel-boken berörs inte.