Från Barnens Ambassad

AKUT NÖDROP
Det handlar om en autistisk pojkes vara eller inte vara. Han heter RomaMamma och Roma bor i ett litet hus i byn.   Roma kommer ofta till oss i Vännernas Hus.De flyttade till byn för Romas skull. I Kiev skulle han som autistisk pojke hamna på en institution, men här i byn tog de emot honom i byskolan, han har utvecklats till en harmonisk pojke. Skolan och byn är bra för honom.Nu ändras allt dramatiskt för dem.  Ägaren till huset de hyr, vill sälja det nu i September.  De har ingenstans att ta vägen utan då blir det Kiev och en institution för pojkenVi behöver din hjälp för att lösa familjens svåra situation, så att de kan köpa huset, kan bo kvar och pojken kan fortsätta sitt harmoniska liv i byn.Blir de ägare till huset kan de dessutom arrendera ut marken till odlare, och pojken får då en ekonomisk bonus varje år.Vi behöver få ihop 35000 Kr för att rädda situationen. Rädda honom från att hamna på en institution.   Det är bråttomHjälpen behövs NU!Boas AdolphiSWISH
123-113 7876
eller sätt in din gåvaPlusgiro: 415398-7
Bankgiro: 483-9478
Copyright © 2019 Barnens Ambassad, All rights reserved
FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Jesus kallar oss………

Jesus kallar Natanel

Jesus kallar oss att följa honom för han bryr sig om oss.

Jesus kallade lärjungarna med orden ”Följ mig”. Ordagrant står det;” Kom hit bakom mig”. Det var vanligt på Jesu tid att lärjungar valde sina lärare som de ville lyssna till och ha som förebilder. Det annorlunda med Jesus var, att han kallade lärjungar och på så sätt kände de sig sedda, utvalda, värdefulla och viktiga. Jesus säger: ”Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består(Joh.15:16). 

En kör som stämmer in på detta: Han fann mig, ja han fann mig mitt liv nu helt förvandlat har. Något hände och nu jag vet, han fann mig och är mig alltid när. Vi har blivit funna av Gud.

Idag råder i vårt samhälle en stor vilsenhet och ensamhet där vi undrar vem vi är?  Vi längtar efter kärlek, att bli sedda, känna sig värdefull och få betyda något för en annan människa. Tunga krav hänger över oss, för vi är rädda att inte räcka till eller duga.   

Filippos blev funnen av Jesus och han kände sig värdefull och upptäckte sin plats i tillvaron. Han ville att fler skulle möta Jesus och han börjar berätta för sin gode vän Natanael. Natanael är tveksam och invänder. Kan något gott komma från Nasaret? Filippos var troligen ingen talför man, men han var den bland lärjungarna som organiserade och samordnade arbetet. Så när Natanael ställer en fråga kan han inte svara utan säger: ”Följ med och se”.  

Det är Jesus som ser Natanael förstoch tar initiativet och börjar prata. Det Jesus säger till Natanael visar att han känner honom väl. Jesus säger: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael förundras över att Jesus känner honom och frågar;Hur kan du känna mig?

Jesus hade sett honom under fikonträdet. Det kan vara så att Natanael läste ur första Mosebok om hur Jakob lurade både sin bror och sin far. Natanael är inte som Jakob. När Jesus sedan talar om himlen som är öppen och att änglar går upp och ner så är det en koppling till Jakobs dröm, där han ser en rest steg.  Natanael blir överväldigad över hur väl Jesus känner till honom. Framförallt möter han inget dömande utan en varm, kärleksfull omsorg. Han förstår att Jesus vill hans bästa. 

På samma sätt känner Jesus oss, vet hur vi har det, och han vill vårt bästa. 

Jesus rörde sig mycket ute i naturen, han njöt av att se fåglar och blommor. Han säger: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? (Matt.6:26).

Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem (Matt.6:28-29). Om Gud bryr sig mycket om naturen så bryr han sig ännu mycket mer om oss människor.

Nu är sommaren här. Njut av dofterna, se allt det vackra i skapelsen, lyssna till fåglarnas sång. Tänk, allt detta bryr sig Gud om, men mest av allt bryr sig Gud om mig som är skapade till hans avbild.    

Tillönskan om en välsignad, skön och avkopplande sommar.
Lars-Inge 

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail