Hjärttransplantation

Hjärttransplantation

Den var den 3 december 1967 som doktor Christian Barnard utförde första hjärttransplantationen på en människa. För ca 30 år gjordes den första hjärttransplantationen i Sverige.

På Pingstdagen kom den helige Ande över lärjungarna och deras liv blev förvandlat inifrån. Gud hade på Sinai berg gett Mose tio Guds bud, skrivna på stentavlor. Folket kunde läsa hur Gud ville att de skulle leva och folket lovade att leva så men de kunde inte hålla vad de lovat.

Gud talade genom profeten Hesekiel om en ny tid, då Gud skulle genomföra en hjärttransplantation. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny Ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen Ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem (Hes.36:26-27). 

Från Gud sändes den helige Anden till lärjungarna. Anden stannade inte bara över dem utan bosatta sig i deras hjärtan. Då skede den största hjärttransplantationen som någonsin gjorts i mänskligheten. Lärjungarnas hjärtan blev fyllda av kärlek till Gud och till andra människor. De såg på varandra på ett nytt sätt och de ville leva efter Guds vilja.

På samma sätt är det idag. När vi tar emot Jesus, får vi den helige Anden som förändrar oss inifrån. Vi blir inte fullkomliga men vi får en ny inriktning i livet där vi strävar efter att tjäna Gud, bli mindre själviska och se till andra människors bästa. Vi kommer, tyvärr även i fortsättningen, säga och göra dumma saker, men vill bli mer och mer lika Jesus. Det är den största och viktigaste hjärttransplantationen, som gör att vi lever vidare, även när vi dör. 

Jag önskar Dig en skön och avkopplande sommar.

Lars-Inge Larsson

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Vi vill se Jesus

Påskdagsmorgon måste ha varit omvälvande för kvinnorna som först kom till den tomma graven och för lärjungarna som hörde deras berättelse. Trots att Jesus talat om att uppstå på tredje dagen, så var det inget de hade väntat sig. De var förundrade och visste inte vad de skulle tro. Uppståndelsen väcker frågor hur kan detta vara möjligt?

Det tog lite tid innan vissheten växte fram hos dem att Jesus var uppstånden. Han visade sig för dem vid flera tillfällen under 40 dagar.   

Före påsk inbjöd vi alla barn i årskurs 3 i Kumla att gå en upplevelsevandring. De fick se Jesus dö, uppstå, den tomma graven och höra Emmausvandrarna berätta att de mött Jesus. De fick möta Petrus som berätta om sitt möte med Jesus, hur han som sviket Jesus blev förlåten. Barnen levde sig in i påskens händelser och flera sa i slutet av vandringen: Vi vill se Jesus!

Vi vill se Jesus, sa också några greker efter det att Jesus ridit in i Jerusalem. De hade hört om Jesus, de under han utfört, och det gav dem en längtan att själva få se honom.

Den tomma graven väckte förundran hos lärjungarna. Med förståndet kunde de inte begripa vad som hänt. Det går inte att förstå uppståndelsen för det är ett under som vi inte med vår begränsade hjärna kan förstå. Bibeln lär att för Gud är ingenting omöjligt och då blir uppståndelsen ett stort under. Det som fick lärjungarna övertygade om uppstånden var deras personliga möte med Jesus. 

Vi vill se Jesus är en bra bön att be! Det är en bön som står i samklang med Jesu vilja eftersom han är ivrig att möta oss. Mötet sker främst i bönen, bibelordet, genom en annan människa, i brödet och vinet.

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail