Församlingen

 

Gud har satt församlingen mitt i världen.

Så säger Herren Gud: Detta är Jerusalem som jag har satt mitt ibland folken, omgivet av främmande länder (Hes.5:5). 

Gud utvalde Israels folk till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Genom sin tillbedjan, gudstjänster och vardagsliv skulle de andra folken inse att Israels Gud är störst. Deras gemenskap med Gud skulle väcka längtan hos andra människor, så att också de sökte Gud och tillbad honom.

I Jerusalem fanns ett stort tempel och i det innersta rummet bodde Gud. Genom profeten Hesekiel talar Gud så här:

Min helgedom skall stå hos dem för all framtid. Min boning skall finnas hos dem. Så skall jag vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Då skall andra folk inse att jag är Herren, som helgar Israel genom att min helgedom finns bland dem för all framtid (Hes.37:27-28).

Tyvärr vände Israels folk Gud ryggen vilket medförde att andra människor inte såg eller sökte Gud.

Idag är församlingen Guds tempel, i vilket Gud bor. Församlingen är det folk som tillber Gud, firar gudstjänst och i vardagen lever ut sin tro. När Jesu lärjungar lever med en fast blick på Jesus, blir de världens ljus och jordens salt. På så sätt kan Guds kropp, som är församlingen, göra skillnad i en värld där ensamhet, splittring, och våld råder.

Genom tron på Jesu blir vi systrar och bröder. Var och en har fått naturliga och andliga gåvor som vi får använda för andras bästa.

När troende stöder och hjälper varandra blir det ett starkt bevis på Guds existens. Då tänds ljus och hopp i en värld som präglas av egoism, egen tillfredställelse och vinning.

Varje människas största behov är att bli sedd och älskad och att få betyda något för en annan människa.  Därför har Gud placerat församlingen, mitt i världen för att vi ska vara ljus och göra skillnad så att fler människor får upp ögonen för vem Gud är.

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Evangeliet förändrar människor

Claes Fredrik Pira 1831–87 pastor Askers Baptistförsamling

Sverige var under 1800-talet ett av de fattigaste länderna i Europa. Ca 1 miljon flyttade till Amerika. Det som fick Sverige på fötterna var tre viktiga rörelser, väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.

Evangeliet förändrade människors livsstil, lyfte dem ur missbruk och misär. I Närke fanns en god jordmån för väckelse och det bildades församlingar och byggdes bönhus i nära nog varje by.

1858 bildades Askers Baptistförsamling och några år senare blev Claes Fredrik Pira (1831–87) pastor i församlingen. Genom Piras driftighet och personliga utstrålning kom Asker att bli ett av de viktigaste fästena för Baptismen i Närke och i Sverige.  Pira intresserade sig även för skolväsendet och folkbildningen och ledde med framgång en folkskola i församlingen med 50-60 elever. Han var pionjär när det gäller söndagsskolan.  På 1870-talet grundade Pira även en internatskola för flickor. Han startade nykterhetsföreningen Hoppets här. Han undervisade i trädgårdsskötsel och hälsovård. På så sätt kom evangeliet att förändra många människors liv i Asker och väckelsen i Sverige la grunden för vårt svenska välfärdssamhälle.

Trots att vi idag har det så bra i Sverige är det många som mår dåligt. Många är, långtidssjukskrivna, arbetslösa och känner sig ensamma. Trots alla sociala förmåner, högt välstånd, så finns bakom fasader och väggar många som är oror sig för framtiden. Det går inte en dag utan vi hör om våld och terror vilket föder rädslor och många vågar inte gå ut på kvällarna.

När Jesus vandrade här på jorden och såg hur illa människor hade det så fick han ont i magen. Matteus skriver: När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde.

Det som händer i världen går inte Gud obemärkt förbi. När människor har det svårt så vill Gud gripa in för att hjälpa. Detta gör Gud genom att använda människor och vi får vara hans redskap.  Pira var ett sådant redskap på 1800-talet och idag får vi vara Jesu händer och fötter och hjälpa varandra.

Det gör vi både med praktiska saker och med våra ord. Med ord kan vi uppmuntra genom att säga: Det gjorde du bra! Det betydde mycket för mig det du sa! Tack för att du hjälpte mig, det betydde mycket för mig! Var frikostig med uppmuntrande ord. Ta tid att lyssna till en medmänniska som har behov av att få prata. Ställ dig till förfogande när någon behöver hjälp.  Var frikostig att dela med dig av din tid, pengar och ägodelar.

Palus skriver: Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemött alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa
(Rom.12:14-16).

Evangeliet gav människor hopp på Jesu tid, Evangeliet lyfte människor ur dryckenskap, misär och okunnighet på 1800-talet.

Även vår tid behöver evangeliet. Alla har vi behov av att bli sedda, älskade, känna sig behövda och finna sin plats och uppgift i världen. Gud som känner oss vet var vi bäst passar in och han vill visa oss vår uppgift. Vi har behov av förlåtelse då vi bär på skuld. Dessutom ger han oss ett hopp inför framtiden.

Jag önskar er skön sommar

Lars-Inge

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail