Från Barnens Ambassad

AKUT NÖDROP
Det handlar om en autistisk pojkes vara eller inte vara. Han heter RomaMamma och Roma bor i ett litet hus i byn.   Roma kommer ofta till oss i Vännernas Hus.De flyttade till byn för Romas skull. I Kiev skulle han som autistisk pojke hamna på en institution, men här i byn tog de emot honom i byskolan, han har utvecklats till en harmonisk pojke. Skolan och byn är bra för honom.Nu ändras allt dramatiskt för dem.  Ägaren till huset de hyr, vill sälja det nu i September.  De har ingenstans att ta vägen utan då blir det Kiev och en institution för pojkenVi behöver din hjälp för att lösa familjens svåra situation, så att de kan köpa huset, kan bo kvar och pojken kan fortsätta sitt harmoniska liv i byn.Blir de ägare till huset kan de dessutom arrendera ut marken till odlare, och pojken får då en ekonomisk bonus varje år.Vi behöver få ihop 35000 Kr för att rädda situationen. Rädda honom från att hamna på en institution.   Det är bråttomHjälpen behövs NU!Boas AdolphiSWISH
123-113 7876
eller sätt in din gåvaPlusgiro: 415398-7
Bankgiro: 483-9478
Copyright © 2019 Barnens Ambassad, All rights reserved
FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Församlingen – en unik gemenskap

Församlingen – en unik gemenskap. 

Vi lever i en tid som präglas alltmer av egoism, och sökande efter egen tillfredsställelse. Det är svårt att få frivilliga att engagera sig i idrottsföreningar, politiska partier. I kyrkorna finns ett stort engagemang av frivilligarbetare, men vi ser att även här kan det vara svårt att få volontärer till olika uppgifter. 

Vårt samhälle har förändrats mycket under de senaste 100 åren. Från ett bondesamhälle där människor levde nära varandra, möttes, drack kaffe vid köksborden och på olika sätt hjälpte varandra praktiskt. När jag var evangelist i Dalarna kunde jag gå runt i stugorna, knacka på och gå in, för dörrarna var olåsta. Omgående frågade de om man ville ha en kopp kaffe och så satt man och pratade en stund.

Idag är det många som inte vet, vad grannen heter, i samma trappuppgång och ännu mindre hur grannen har det. Idag är våra dörrar låsta och vi är rädda för att släppa in okända. Vi lever långt ifrån varandra, ensamhet och rädsla präglar mångas liv. Allt fler drabbas av psykisk ohälsa, och trötthet. De senaste åren har våldet och terrorn tilltagit i vår värld, även i Sverige. Aldrig har så många dödsskjutningar ägt rum i vårt land som året som gått. Allt fler säger att de inte vågar gå ut när det är mörkt. 

Ett annat hot som lyfts fram de senaste åren är klimathotet. Vi måste ändra på vårt sätt att leva annars kommer många människor att drabbas av översvämningar och naturkatastrofer.  

I detta samhälle har Gud planterat sin församling. Ordet församling som vi har i vår bibel är översatt från det grekiska ordet ekklesia av ett verb som betyder ”utkalla” Församlingen består av människor som hört Jesu ord: Följ mig” och beslutat sig för att följa Jesus. 

Vi får, var och en, personligen, svara ja på Jesu kallelse och kommer då in i en nära relation med Jesus. Vi blir Guds barn. Det innebär att Gud blir min far och alla andra som tror på Jesus blir mina systrar och bröder. Vi blir Guds familj som hör ihop på ett djupt och innerligt sätt.

Paulus har fått en klar insikt i detta och beskriver församlingen som en kropp. Kroppen består av olika delar och varje del har en viktig uppgift. Så är det med församlingen där vi var och en har olika gåvor och uppgifter, allt för att vi ska stödja och hjälpa varandra.

I ett samhälle som präglas alltmer av egoism, egen tillfredsställelse, har Gud placerat församlingen. Församlingen har Jesu liv som förebild, han som gav allt för att hjälpa andra. Han väckte uppmärksamhet, då han såg människorna och de upplevde att de var älskade, viktiga och värdefulla. De första kristna följde Jesu exempel och folket som såg deras omsorg om varandra sa: Se hur de älskar varandra.  

Församlingen är en unik gemenskap där man vill hjälpa och stödja varandra. Gud har placerat församlingen i denna mörka värld för att vara ett ljus som visar på en Gud som vill kärlek, gemenskap och omsorg. Genom församlingen vill Gud göra skillnad i denna värld och förändra den till det bättre.

  Lars-Inge

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Inför det Nya Året

PS 51

3Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
4Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
5Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
6Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Du har rätt när du ställer mig till svars,
den dom du fäller är rättvis.
9Rena mig med isop från min synd,
tvätta mig vit som snö.
10Låt mig få höra glädjerop och lovsång,
låt den du har krossat få jubla.
11Vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
12Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
13Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
14Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Vi önskar er alla ett 
Gott Nytt År

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail