Gudstjänster och samlingar

5/2 kl. 16.00 Församlingssamtal

12/2 kl. 18.00 Bachkonsert i Askers kyrka. Askerskören och C. Emeritus kören medverkar

19/2 kl. 10.00 Årsmöte Sopplunch (KT grupp)

26/2 kl. 17.00 Berättarkväll: Asker som det var förr. Välkommen till en kväll med spännande historier, samtal och fika. Arrangemang tillsammans med NBV (MB grupp)

5/3 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Lars-Inge predikar

19/3 kl. 18.00 Bibelsamtal

26/3 kl. 17.00 Berättarkväll: Asker som det var förr. Välkommen till en kväll med spännande historier, samtal och fika. Arrangemang tillsammans med NBV (ME grupp)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.