Vaktmästare – Kollektör

VAKTMÄSTARE, KOLLEKTÖRER OCH STÄDLISTA

FÖR BETEL ASKER OCH STALLET Sommaren 2022

Vecka 25, 26, 33, 34 Anette Lennart Carina


Vecka 27, 28, 35, 36 Margareta B Lars Ulla Daniel


Vecka 29, 30, 37, 38 Gunilla Karin Hasse Mia


Vecka 31, 32, 39, 40 Maud Bengt-Åke Ingegerd Gunnar