Kontakt

Postadress: 
Askers Baptistförsamling
c/o Daniel Lööw
Erik Rosenbergs väg 78
702 85  Örebro

Besöksadress:
Betel
Askersvägen 3  Askersby
Odensbacken
59.151625, 15.479352

  

Pastor:
Lars-Inge Larsson
0
19 58 15 66
070 208 01 63
lars_inge_larsson@outlook.com

Ordförande:
Lennart Palm
070-546 91 70
019 45 10 69
palmlennart@hotmail.com

Öppet Hus:
Lars-Inge Larsson
lars_inge_larsson@outlook.com
019 58 15 66
070 208 01 63

Församlingens Bankgiro
144-6814

Ungdomskassan Bankgiro
5398-7673

Swish-konton för Askers Baptistförsamling
Församlingskassan  123 555 8267
Missionskassan   123 418 25 07
Ungdomskassan 123 461 18 77
Hemsida:     http://betel-asker.se

E-post:  askersbaptistforsamling@betel-asker.se