Gudstjänster och samlingar under hösten

24/10 kl 17.00 Gudstjänst i Stallet med nattvard. Lars-Inge Predikar. Församlingsmöte. Servering (CC grupp)

27/10 kl 19.00 Hampe gospel sjunger i Askers k:a

31/10 kl. 10.00 Avtackning av Lars-Inge i Fylstakyrkan (avslutar sin tjänst i Fylstakyrkan)

6/11 kl. 10.00 Gudstjänst (Alla helgons dag). Lars-Inge predikar

7/11 kl. 16.00 Gemensam minnesgudstjänst i Askers k:a (Askerskören medverkar)

19/11 kl. 18.30 Ev. auktion i Betel (18.30 lottförsäljning, 19.00 start auktion)

21/11 kl. 18.00 Bibelstudie med nattvard

Vi träffas även för gemensamma bönesamlingar med andra frikyrkor i Östernärke. Samtligar möten är kl. 19.00

28/10 Baptistkyrkan Stora Mellösa

25/11 Pingstkyrkan Odensbacken

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Barnvälsignelse

På söndag den 11/7 kl. 10.00 är det barnvälsignelse i Betel. Är det fint väder sitter vi ute i Betels trädgård och om det regnar är vi inne i Betel. Familjen Hedengren bjuder på fika.

Välkomna!

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail