Fake News?

Den stora nyheten.

Idag genom massmedia överöses vi av nyheter. Det som händer runt om i världen får vi reda på inom några minuter. Vi får så oerhört mycket information att vi har svårt att ta in det i våra liv och vi undrar om alla nyheter kan vara sanna. Ett ord som använts på senare år är fejknyheter (fake news). Det är en sorts bluff eller medvetet spridande av desinformation, antingen via så kallade traditionella nyheter eller via sociala medier, med avsikten att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte.

Att kommunicera ett budskap som är angeläget är inte alltid lätt. Den som ger information tänker på ett sätt och den som lyssnar utifrån sin referensram. Av den anledningen kan budskap misstolkas.

Gud som skapat oss, vill förmedla budskapet att alla människor är älskade, värdefulla och viktiga. I Gamla Testamentet gjorde Gud det bl.a. genom profeter som framförde budskap, som handlade om att Gud har omsorg om människorna. Folket hade svårt att ta till sig denna information. 

För att vi ska förstå och ta till oss budskapet att vi är älskade, sände Gud sin egen son, Jesus, för att i handling visa att alla människor är värdefulla. Gud blev människa och föddes hemlös i ett stall. De första åren levde han som flykting i Egypten, för kung Herodes ville döda honom. Jesus levde under samma villkor som vi och kan förstå oss när vi har det jobbigt. Under sin aktiva period såg och hjälpte han människor. Genom sitt liv kommunicerade han budskapet att alla människor är värdefulla. De fick både höra och uppleva budskapet att man är älskad och värdefull. En nyhet som förändrade många människors liv.

Jesu födelse i ett stall i Betlehem är ingen fejknyhet, utan den största nyheten som förmedlats till oss människor. För att understryka budskapet skickade Gud änglar till herdarna, där de förmedlade den stora nyheten om vad som hänt i Betlehem.

”Var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren”.

Jag önskar er en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År. 

Lars-Inge 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail