Vaktmästare

   KOLLEKTÖRER OCH STÄDLISTA FÖR BETEL ASKER OCH STALLET
  

Vinter/Vår 2024

 Vecka 1, 2, 9, 10                Anette Lennart Carina

Vecka 3, 4, 11, 12               Margareta B Lars Ulla Daniel

Vecka 5, 6, 13, 14               Gunilla Karin Hasse Mia

Vecka 7, 8, 15, 16               Maud Bengt-Åke Ingegerd Gunnar