Historik

Östernärke hjälper Lettland

Redan 1990 började Askers Baptistförsamlings engagemang i Lettland. Efter Lettlands befrielse från dåvarande Sovjetunionen bildades en ekumenisk grupp i Östernärke där Askers Bf var representerad av Missionsrådet. Övriga församlingar var Svenska Kyrkan i Asker och Lännäs, Lännäs Frikyrka, Betaniaförsamlingen Odensbacken samt Kilsmo missionsförsamling.  En av de första kontakterna som knöts i Lettland var med pastor Janis Pallo. Detta samarbete har fortsatt genom åren och vi har fortfarande tät kontakt med pastor Janis och hans fru Zigrida.

Församlingens första resa 1991, gick till baptistförsamlingen i Mersrags, där pastor Janis Pallo arbetade och fortfarande arbetar.

Då var Mersrags ett samhälle med ca 3300 invånare. Nu har det minskat till 1100 inv. 2013. Fiske var det människor försörjde sig på. Det är numera avvecklat och det som återstår är en industri för fiskekonserver. Hamnen i Mesrags exporterar nu flis istället för fisk. 

Mersrags ligger ca 10 mil väster om Riga vid Rigabukten.

Församlingsaktiviteten i Mersrags har också ändrats. Söndagsskolan samlar fortfarande ca 35 barn. Lunch lagas till dem men inte så regelbundet.

Församlingen består idag av ett 40-tal medlemmar. Veckoaktiviteter sker inte då de flesta invånarna arbetar på andra orter under veckan. En grupp pensionärer träffas på onsdagskvällar för bön. Förmiddagens gudstjänst på söndagar är fortfarande den stora gudstjänsten som  kan samla upptill 60 personer. Predikar gör idag Janis Buliz första söndagen i månaden. Ugis Pallo (Janis och Zigridas yngste son) ansvarar för den fjärde söndagen i månaden. De övriga är det Lauris Karlssons som står i talarstolen.

Det finns en vald styrelse som består av:
Janis Pallo ordförande, Elila kassör sedan 28 år tillbaka, Vera sekreterare sedan 30 år, Inessa diakon. Agnes (Ugis fru) och Zigrida  ansvarar för kvinnogrupp. Janis Buliz ansvarar för söndagsskolan

Tidigare genom åren har sommarläger för ungdomarna genomförts men sedan några år tillbaka är det svårt att samla ungdomarna.

Lettlandskommittén understödjer församlingen med matpaket till jul. Kläd- och möbelsändningar sker sommartid. Visst ekonomiskt stöd ges till församlingens sociala aktiviteter.

Lettlandsarbetet har förändrats genom åren och samarbetet med Valdemarpils pingstförsamling avslutades 2004.

1994 gjordes en undersökning i Lettland om barnhemsbarnens situation. Den fick kommitténs blickar att riktas mot en familjecentral i Tukums, Pakapieni.

Samarbete byggdes upp med Dana och Bill Schultz. De driver en fristående organisation byggd på kristen grund för behövande familjer över hela Lettland. I Tukums drivs även ett litet hem för unga kvinnor som blivit gravida. De får komma dit några månader före förlossningen och stanna ett tag efter för att få hjälp att ordna upp boende, arbete och andra problem. Kommittén stöder med en regelbunden summa pengar varje månad. Hit kommer matpaket till jul, samt kläder och möbler vid sommartid.

Svenska Kyrkan har byggt upp ett nära samarbete med Lutherska församlingarna i Puze samt Blasma. Sedan mitten av 90 talet underhåller de en präst, Raela Rozite. Kommittén skickar regelbundet matpaket och möbler samt kläder även dit. Där finns ett mycket välutvecklat nätverk för sociala insatser. Delvis beroende på att socialsekreteraren på orten är mycket aktiv i församlingens inre arbete. I anslutning till kommunhuset har de sin samlingslokal. Där kan behövande duscha, tvätta kläder, få del av hjälpsändningarna och ha social gemenskap.

Ett flertal resor till våra samarbetspartners har gjorts genom åren. Både mindre och större grupper. De har alla varit uppskattade. Vi har även fått besök av pastorer och församlingsmedlemmar från Lettland.

I kommittén bedrivs en ständig diskussion om behovet av insatser i Lettland och hur vi bäst kan uppfylla det. Även samtal om förändring av våra insatser.

Behållningen från Andra Handsaffären i Odensbacken som vår församling får går oavkortat till Lettlandskommittén. Två gånger om året sker försäljning av munkar utanför Odenhallen och vinsten går till det gemensamma arbetet.

Under året säljer vi gåvobevis för 200 kr som visar att ett matpaket inköpts till Lettland.

Klädpackning pågår hela året runt i lokalen bakom Andra Handsaffären.

Trots att vi har hållit på med hjälparbetet sedan 1990-talet så behövs vår hjälp fortfarande. Det kan kännas både nedstämmande men också uppfordrande. Vi får fortsätta bedja för våra vänner där och glädjas över de framgångar som sker.

Asker december 2013
Britt Deimert