Askers Brass

 

 

Askers Brass 100 år


Sommaren 1913 bildades Askers Brass. Från början hette den Sextetten och man lånade instrument från ett par nedlagda blåsorkestrar i trakten.

Att blåsa horn uppskattades inte av alla medlemmar i Askers Baptistförsamling.
Första framträdandet skedde i samband med Blåbandsföreningens årsmöte på nyårsaftonen 1913. Hos nämnda förening mötte Sextetten både förståelse och uppskattning. De flesta musikanterna tillhörde dock Baptistförsamlingen. Så småningom blev orkestern accepterad och fick medverka vid sommarmöten och söndagsskolfester.

Lantbrukare John Johansson, Fiskinge, startade Sextetten och var dess ledare i 50 år.  Efterhand fick Sextetten fler deltagare, varav några från Sköllersta, därför ändrades namnet till Asker – Sköllersta Hornmusikkår.

John Johansson efterträddes av Eskil Anell Sköllersta.
Under några år under 50- och 60-talet hade orkestern god hjälp av musikmästare John Ljungberg Kumla, verksam inom Frälsningsarmén.
I början av 2000-talet blev Lennart Bursell musikalisk ledare för orkestern. Han hade flyttat till bygden vid sin pensionering efter att hela sitt verksamma liv sysslat med blåsmusik. Hans insats hade stor betydelse för orkesterns utveckling.
Övriga ledare har varit Lars Bjurlid och Åke Eriksson, som fortfarande är Brassets ledare.
I dag består orkestern av 9 deltagare, de flesta pensionärer.

Den 16 nov 2013 firade Brasset sin hundraåriga tillvaro med en Musikkväll i Betel Asker.

Göran Eriksson

    Askers Brass 100 år

Askers Brass 100 år

 

 

                  Askers Brass 80 år

 

 

    Askers Brass 70 år