Askers Baptistförsamling 160 år!

 

Askers Baptistförsamling bildades den 9 december 1858 av 15 personer. Två år efter församlingens bildande kallade man sin första pastor. Det var f.d. folkskolläraren och kantorn Claes Fredrik Pira. Han verkade i Asker mellan åren 1860 och 1887. Hösten 1860 beslutade församlingen att bygga ett ”bönehus”. Det förstördes genom en brand i september 1885. Redan till annandag jul 1886 kunde man inviga det nya kapellet, det nuvarande Betel. Församlingen hade en livlig mötesverksamhet vid utposter i Villhelmsberg, Odensbacken, Rågsand, Kilsmo, Himmer, Köpsta och Fiskinge. Pastor Pira var en driftig ledare, och startade söndagsskolan redan 1862, två år efter sin ankomst till Asker. 1880 rapporterar Pira: “260 barn är inskrivna i vår avdelning med 18 lärare. Tillsammans i de åtta avdelningarna omkring 550 barn med 37 lärare“.

Pira startade även en “friskola” eller “vardagsskola”  1861, en av de första i landet. Skolan bestod i regel av 50 barn. Skolans uppgift var att ge god skolundervisnig, men framför allt att hindra påverkan på barnen från statskyrkans sida. Skolan följde i stort folkskolans läroplan, med vissa tillägg av Pira,  i bl.a. bokhålleri och trädgårdsskötsel. Dåtidens yrkesutbildning,

Sitt högsta medlemsantal hade församlingen i mitten av 1890-talet då det var drygt 450 medlemmar. I Askers Församling bodde vid den här tidpunkten ca 4600 personer.

Idag har församlingen ca 80 medlemmar. Gudstjänster hålls i regel varje söndag. Någon gång i månaden är det Cafékväll med sång och musik eller föredrag med varierande innehåll.

Barn och Ungdomsverksamheten omfattar Öppet Hus som är en fritidsaktivitet för årskurs 1-6 som samlas 1 gång i veckan.

Under 8 – 10 veckor under sommaren  är det Glasscafé en gång i veckan. Det är mycket populärt och det kommer 150 – 350 personer som vill umgås, äta god glass och lyssna till sång och musik.

Församlingen är aktiv i det ekumeniska samarbetet i Östernärke. Ett av de gemensamma projekten är en Andrahandsaffär i Odensbacken där skänkta saker omvandlas till pengar som går till behövande i Lettland.

Askers Baptistförsamling är ansluten till Evangeliska Frikyrkan.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Fake News?

Den stora nyheten.

Idag genom massmedia överöses vi av nyheter. Det som händer runt om i världen får vi reda på inom några minuter. Vi får så oerhört mycket information att vi har svårt att ta in det i våra liv och vi undrar om alla nyheter kan vara sanna. Ett ord som använts på senare år är fejknyheter (fake news). Det är en sorts bluff eller medvetet spridande av desinformation, antingen via så kallade traditionella nyheter eller via sociala medier, med avsikten att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte.

Att kommunicera ett budskap som är angeläget är inte alltid lätt. Den som ger information tänker på ett sätt och den som lyssnar utifrån sin referensram. Av den anledningen kan budskap misstolkas.

Gud som skapat oss, vill förmedla budskapet att alla människor är älskade, värdefulla och viktiga. I Gamla Testamentet gjorde Gud det bl.a. genom profeter som framförde budskap, som handlade om att Gud har omsorg om människorna. Folket hade svårt att ta till sig denna information. 

För att vi ska förstå och ta till oss budskapet att vi är älskade, sände Gud sin egen son, Jesus, för att i handling visa att alla människor är värdefulla. Gud blev människa och föddes hemlös i ett stall. De första åren levde han som flykting i Egypten, för kung Herodes ville döda honom. Jesus levde under samma villkor som vi och kan förstå oss när vi har det jobbigt. Under sin aktiva period såg och hjälpte han människor. Genom sitt liv kommunicerade han budskapet att alla människor är värdefulla. De fick både höra och uppleva budskapet att man är älskad och värdefull. En nyhet som förändrade många människors liv.

Jesu födelse i ett stall i Betlehem är ingen fejknyhet, utan den största nyheten som förmedlats till oss människor. För att understryka budskapet skickade Gud änglar till herdarna, där de förmedlade den stora nyheten om vad som hänt i Betlehem.

”Var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren”.

Jag önskar er en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År. 

Lars-Inge 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail