Gudstjänster o samlingar sommaren 2024

19/5 kl. 10.00 Gudstjänst (Pingstdagen). L-I Predikar. Nattvard. Sång o musik av Karin Thybell och Lars Bjurlid Kyrkkaffe (MB grupp)

30/5 19.00 Gemensam bön i baptistkyrkan Hidingsta

2/6 15.00 Friluftsgudstjänst vid Sion, Labbetorp. Håkan Isacson och Lars-Inge Larsson medverkar. Medtag eget fika.

5/6 kl. 19.00 Musik i sommarkväll