Söndag

Påskdagens uppståndelse
Luk 23:55-24:14

Det är tid att fira livets seger över döden och hoppets seger över missmodet.
Låt dig fångas av påskdagens turbulens av frågetecken, förundran, förvirring och spirande tro.
Till vilka svåra och motsägelsefulla situationer kan du hämta uppmuntran från påskdagens vändning?

Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden!

 

 

text: Filadelfia Örebro

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Lördag

I väntan på det som skall komma
Luk 23:50-56

När Jesus hade dött och de rädda lärljungarna gått  under jorden träder andra fram: Josef från Arimataia, Maria från Magdala, Johanna, och Maria, Jakobs mor.

När det inte blir som du har tänkt – eller t.o.m. det värsta händer – vad gör du då?

Drar du dig undan eller tar du ett steg fram? Hur kan kärleken och tacksamheten till Jesus få oss att ta nya risker? 

Det finns djup i Herrens godhet, och dessa gränser ingen ser
Det finns värmen Hans domslut, mer än någon frihet ger
Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång
Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång

Gud, för uppbrott och förvandling  lär oss glömma bort vårt jag
Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag
Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång
Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång

 

 

text: Filadelfia Örebro

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail