Info om sönd. samling kl 18

Till Askers Baptistförsamling
Frid VÄNNER !
Med anledning av coronaläget blir det lite ändring på söndagens samling i Stallet kl 18.
Lars Inge håller bibelstudium kring Johannesevangeliet och vi informerar om vad som är planerat angående  ”tältfestivalen”.
Det innebär att församlingsmötet är inställt !!  

Den information som ges kommer att skickas ut via mail senare.
OBS !  Städdag  vid  Betel  4 / 4    9.00

Guds välsignelse till alla  //   Lennart Palm ordförande

FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail

Ändringar i programmet

Diakonkåren har bestämt att ställa in alla våra sammankomster
fr.o.m. mån 30 mars, utom PÅSKDAGEN, fram till 25 april. Vi håller på och kollar med Goda nyheter om den 26/4 
Påskdagen firas tillsammans med Askers kyrka men kören kommer inte deltaga.
Dessutom kommer konserten 10 maj och 7 juni ej bli av, då kören har inställda övningar.


FacebooktwitterredditmailFacebooktwitterredditmail