Gudstjänster o samlingar

26/3 kl. 17.00 Berättarkväll: Asker som det var förr. Välkommen till en kväll med spännande historier, samtal och fika. Arrangemang tillsammans med NBV (ME grupp)

30/3 kl.19.00 Gemensam bön i Baptistkyrkan Stora Mellösa

1/4 kl. 9.00 Städdag. Tag med räfsa och ett glatt humör. Fika kommer att finnas

7/4 kl. 10.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard. Lars-Inge predikar o Karin sjunger

9/4 kl. 10.00 Ekumenisk Påskdagsgudstjänst Askerskören sjunger (GT grupp)

16/4 kl. 18.00 Cafe’ kväll med Karins trio (UL grupp)

23/4 kl 17.00 Församlingsmöte

23/4 kl 18.00 Bibelsamtal

27/4 kl. 19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan

1/5 kl. 8.00 Vårstig med Conny o Patrik