Gudstjänster o samlingar sommaren 2024

16/6 kl. 18.00 Musikgudstjänst i Askers kyrka. Askerskören medverkar

Midsommarhelgen hänvisar vi till Torp eller Hjälmargården

26/6 från kl.18.00. Vi plockar fram Glasscafeét. Enkel förtäring serveras. Alla som vill hjälpa till är varmt välkomna.

3/7 kl. 18.00 Glasscafeét startar. Brasset medverkar

7/7 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Lars-Inge predikar.

10-14/7 Vekkelseteltet från Norge besöker oss i Odensbacken.

14/7 kl. 15.00 Gudstjänst i Vekkelseteltet

17/7 kl. 18.00 Glasscafé Gospel Sisters medverkar

21/7 kl. 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Bo Wetteus predikar

24/7 kl. 18.00 Glasscafé

28/7 kl. 10.00 Gudstjänst i Betel. Håkan Isakson predikar

31/7 kl. 18.00 Glasscafé Stolt o Sternberg medverkar

4/8 kl. 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Rolf Nordström predikar

11/8 kl. 10.00 Gudstjänst i Betel. Staffan Sandberg predikar.

18/8 kl. 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan. Sista gemensamma samlingen

25/8 kl. 10.00 Gudstjänst i Betel. Lars-Inge predikar. Helena Åkesson sjunger-