Gudstjänster o samlingar vårvintern 2024

25/2 kl. 18.00 Bibelsamtal

29/2 kl. 19.00 Gemensam bön i Betel, Hampetorp

3/3 kl. 18.00 Askerskväll (MB fikagrupp)

10/3 kl. 10.00 Gudstjänst, Lars-Inge Larsson predikar. Nattvard

17/3 kl. 10.00 Gudstjänst i Askers kyrka. Askerskören medverkar

21/3 kl. 19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan, Odensbacken

29/3 kl. 10.00 Långfredagsgudstjänst. Lars-Inge Larsson predikar. Karin Thybell sjunger

31/3 kl. 11.00 Ekumenisk Påskdagsgudstjänst i Betel. Askerskören medverkar.

14/4 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Lars-Inge Larsson predikar. Roland Thapper sjunger. Församlingsmöte efter gudstjänsten.