Gudstjänster o samlingar hösten 2023

28/9 kl. 19.00 Gemensam bön i Hidingsta

1/10 kl. 10.00 Gudstjänst med nattvard. Lars-Inge predikar

8/10 kl. 10.30 Skördefest i Hidingsta. Brasset medverkar

15/10 kl. 18.00 Bibelsamtal samt församlingsmöte (MB grupp)

26/10 kl. 19.00 Gemensam bön i Mellösa baptistkyrka

4/11 kl. 10.00 Minnesgudstjänst. Lars-Inge predikar, Karin sjunger

5/11 kl. 16.00 Minnesgudstjänst i Askers kyrka. Askerskören medverkar

12/11 kl. 18.00 Jubileumskonsert i Askers kyrka. Körverksamheten i Askers kyrka firar 130 år.

17/11 kl. 18.30 Auktion i Betel. Till förmån för barn- och ungdomsarbetet i Betel

19/11 kl. 18.00 Brasskonsert. Brasset firar 110 år

26/11 kl. 18.00 Berättarkväll med Stefan Nilsson. NBV är medarrangör

30/11 kl. 19.00 Gemensam bön i Pingstkyrkan

3/12 kl. 10.00 Första adventsgudstjänst i Askers kyrka

10/12 kl. 11.00 Lars-Inge predikar i Pingstkyrkan