Fake News?

Den stora nyheten.

Idag genom massmedia överöses vi av nyheter. Det som händer runt om i världen får vi reda på inom några minuter. Vi får så oerhört mycket information att vi har svårt att ta in det i våra liv och vi undrar om alla nyheter kan vara sanna. Ett ord som använts på senare år är fejknyheter (fake news). Det är en sorts bluff eller medvetet spridande av desinformation, antingen via så kallade traditionella nyheter eller via sociala medier, med avsikten att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte.

Att kommunicera ett budskap som är angeläget är inte alltid lätt. Den som ger information tänker på ett sätt och den som lyssnar utifrån sin referensram. Av den anledningen kan budskap misstolkas.

Gud som skapat oss, vill förmedla budskapet att alla människor är älskade, värdefulla och viktiga. I Gamla Testamentet gjorde Gud det bl.a. genom profeter som framförde budskap, som handlade om att Gud har omsorg om människorna. Folket hade svårt att ta till sig denna information. 

För att vi ska förstå och ta till oss budskapet att vi är älskade, sände Gud sin egen son, Jesus, för att i handling visa att alla människor är värdefulla. Gud blev människa och föddes hemlös i ett stall. De första åren levde han som flykting i Egypten, för kung Herodes ville döda honom. Jesus levde under samma villkor som vi och kan förstå oss när vi har det jobbigt. Under sin aktiva period såg och hjälpte han människor. Genom sitt liv kommunicerade han budskapet att alla människor är värdefulla. De fick både höra och uppleva budskapet att man är älskad och värdefull. En nyhet som förändrade många människors liv.

Jesu födelse i ett stall i Betlehem är ingen fejknyhet, utan den största nyheten som förmedlats till oss människor. För att understryka budskapet skickade Gud änglar till herdarna, där de förmedlade den stora nyheten om vad som hänt i Betlehem.

”Var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren”.

Jag önskar er en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År. 

Lars-Inge 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Du vet väl om …..

Du vet väl om att du är värdefull

Jag besökte en äldre kvinna och vi pratade om den hjälp hon får genom hemtjänsten. Hon var glad att hon kunde bo kvar hemma och att hon fick hjälp med det hon behövde. Men eftersom personalen har fler att ta hand om blev besöken korta och fyllda av stress. Hon fyllde år och önskade att de skulle hjälpa henne att ta fram kaffekoppar, men de hade inte tid.  Personalen var stressade och var tvungna att gå vidare. Invandrare, ensamkommande flyktingbarn, sjuka har det svårt. Indragningar inom LSS gör att redan utsatta personer får det svårare.  Det är ofta barn, handikappade, äldre som blir åsidosatta när människovärdet sätts utifrån prestation, förmåga och pengar.

Människans värde ligger inte i vad vi presterar, utan att vi är Guds avbild. 

Kyrkofader Johannes av Damaskus (ca 675-679) skrev: Varför bugar vi oss för varandra, om inte därför att vi skapats till Guds avbild?”  

Peter Halldorf skriver i tidningen Pilgrim: I vår tid bugar vi oss vanligtvis inte för varandra. Men som Guds avbild är människan värd att vörda. Att ära människan är att ära Gud. Liksom att kränka människan är att kränka Gud. 

Jesus säger: Sannerligen vd ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig (Matt.25:40b).

(Psalm 791, text och musik Ingemar Olsson)

Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på 

Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej. 

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du 

Lars-Inge

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail